Nova storitev GEN-I Sonce

Nova storitev Gen-I Sonce odjemalcem omogoča, da z investicijo v mikro sončno elektrarno prevzamejo nadzor nad stroški oskrbe z energijo in prihranijo približno 75 % na računu za plačilo elektrike.

Družba GEN-I z novo storitvijo GEN-I Sonce gospodinjstvom in malim podjetnikom v Sloveniji bistveno poenostavlja odločitev za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz Sonca. GEN-I tako kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopa na trg samooskrbe in slovenskim odjemalcem omogoča tudi izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ.

Več informacij na: www.gen-isonce.si / sonce@gen-i.si / 080 1558.

 

Nova storitev GEN-I Sonce

Tržna prisotnost

Slovenija

Z blagovno znamko Poceni elektrika smo vse od vstopa na trg leta 2009 ugoden in najhitreje rastoči dobavitelj električne energije za gospodinjstva, kar potrjujejo tudi podatki pristojnih inštitucij. Za Poceni elektriko se je doslej odločilo že več kot 151.000 slovenskih gospodinjstev in malih podjetij.

Leta 2012 smo z blagovno znamko Poceni plin kot prvi neodvisni ponudnik vstopili tudi na trg zemeljskega plina in dosegli evropski rekord v hitrosti pridobivanja odjemalcev. Danes s Poceni plinom oskrbujemo že 21.000 slovenskih gospodinjstev in malih podjetij.

Z novo storitivjo GEN-I Sonce smo prvi dobavitelj energije v regiji, ki ponujamo izgradnjo mikro sončnih elektrarn za samooskrbo.

Hrvaška

Na hrvaški trg malih odjemalcev smo z blagovno znamko Jeftina struja vstopili sredi leta 2013 in takoj zabeležili izjemne rezultate. Danes oskrbujemo že več kot 13.000 hrvaških gospodinjstev in malih podjetij.

Blagovne znamke

Vedno ugodna energija za gospodinjstva in mala podjetja. Brez vezave, brez drobnega tiska.

Skupina GEN-I je s ponudbo za gospodinjstva in male poslovne odjemalce prisotna na dveh trgih s štirimi blagovnimi znamkami in oskrbuje že več kot 186.000 odjemalcev.

Našim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina ponujamo zanesljivo oskrbo in občutne prihranke pri stroških za energijo. Odlično uporabniško izkušnjo zagotavljamo s preprosto in brezplačno zamenjavo dobavitelja, naprednimi spletnimi rešitvami za upravljanje naročniškega razmerja ter preglednimi računi.

Produkti za gospodinjstva in mala podjetja:

Blagovne znamke
POCENI
PLIN
POCENI
ELEKTRIKA
JEFTINA
STRUJA
GEN-I
SONCE