Struktura

Vrhunska mednarodna ekipa

Skupino GEN-I sestavlja več kot 300 mladih, vrhunsko izobraženih strokovnjakov iz različnih evropskih držav. Nadpovprečno visok je delež doktorjev in magistrov znanosti (9,4 %), dve tretjine zaposlenih pa ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe. GEN-I je mlad kolektiv, saj je skoraj dve tretjini zaposlenih starih od 25 do 35 let.  

Struktura

Profili

Celovit splet znanj z različnih področij

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Naše eksperte odlikujejo odlično poznavanje trgov, poglobljena analitična in prognostična znanja, sposobnost suverenega upravljanja s tveganji in predanost.

Izkušene ekipe matematikov, fizikov in inženirjev z razvojem kompleksnih algoritmov za predvidevanje tržnih sprememb, cenovnih gibanj in vremenskih napovedi spreminjajo spremembe v priložnosti, ki našim partnerjem prinašajo zanesljivo storitev, zmanjšujejo njihova tveganja in povečujejo dodano vrednost njihovega posla.

»Prepričani smo, da so zaposleni naša najbolj dragocena dobrina. Vanje ne vlagamo zgolj z vidika financ, temveč predvsem na način, da jim zagotovimo priložnosti in možnosti razvijanja lastnih potencialov. Prav tako jim omogočamo vrhunsko vodstveno podporo pri uresničevanju ciljev, ki si jih zadajo.«
- Dr. Robert Golob
predsednik uprave GEN-I

Rast

Intenzivna rast števila zaposlenih

Skupina GEN-I se že vse od ustanovitve intenzivno kadrovsko širi, pri čemer je rast skladna s poslovnimi načrti in smelimi novimi poslovnimi potezami Skupine, širjenjem na tuje trge in dodajanjem novih blagovnih znamk. 

V svoji ekipi zato vedno z veseljem pozdravimo nove, zanesljive in strokovne sodelavce, ki s svojim znanjem in energijo pripomorejo k uspešnosti družbe.

Rast

Razpisi

DELOVNO MESTO (M/Ž)

POSTAVLJAMO GEN-I 4.0. ŽELIŠ SODELOVATI?

Verjamete, da je digitalna preobrazba veliko več kot zgolj nove IT rešitve? Je iskanje odgovorov za konkretne izzive tisto, kar si želite početi na novem delovnem mestu? Vas veseli področje analiziranja in optimizacije poslovnih procesov, sodelovanje pri razvoju in uvajanju digitalnih rešitev? Iščete priložnost, da pokažete in še nadgradite vaša analitična in IT znanja? Želite biti na strani digitalnih zmagovalcev?

Skupina GEN-I vas vabi v svoje vrste. Pokažimo, kaj zares pomeni digitalna preobrazba!

Preberi več