Struktura

Vrhunska mednarodna ekipa

Skupino GEN-I sestavlja več kot 300 mladih, vrhunsko izobraženih strokovnjakov iz različnih evropskih držav. Nadpovprečno visok je delež doktorjev in magistrov znanosti (9,4 %), dve tretjine zaposlenih pa ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe. GEN-I je mlad kolektiv, saj je skoraj dve tretjini zaposlenih starih od 25 do 35 let.  

Struktura

Profili

Celovit splet znanj z različnih področij

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Naše eksperte odlikujejo odlično poznavanje trgov, poglobljena analitična in prognostična znanja, sposobnost suverenega upravljanja s tveganji in predanost.

Izkušene ekipe matematikov, fizikov in inženirjev z razvojem kompleksnih algoritmov za predvidevanje tržnih sprememb, cenovnih gibanj in vremenskih napovedi spreminjajo spremembe v priložnosti, ki našim partnerjem prinašajo zanesljivo storitev, zmanjšujejo njihova tveganja in povečujejo dodano vrednost njihovega posla.

»Prepričani smo, da so zaposleni naša najbolj dragocena dobrina. Vanje ne vlagamo zgolj z vidika financ, temveč predvsem na način, da jim zagotovimo priložnosti in možnosti razvijanja lastnih potencialov. Prav tako jim omogočamo vrhunsko vodstveno podporo pri uresničevanju ciljev, ki si jih zadajo.«
- Dr. Robert Golob
predsednik uprave GEN-I

Rast

Intenzivna rast števila zaposlenih

Skupina GEN-I se že vse od ustanovitve intenzivno kadrovsko širi, pri čemer je rast skladna s poslovnimi načrti in smelimi novimi poslovnimi potezami Skupine, širjenjem na tuje trge in dodajanjem novih blagovnih znamk. 

V svoji ekipi zato vedno z veseljem pozdravimo nove, zanesljive in strokovne sodelavce, ki s svojim znanjem in energijo pripomorejo k uspešnosti družbe.

Rast

Razpisi

DELOVNO MESTO (M/Ž)

Čas je za pametno energijo!

Energetika je na pragu velikih sprememb: obnovljivi viri energije, e-mobilnost, nove tehnologije… Želite biti del ekipe, ki orje ledino na področju pametne energije?

Družba GEN-I Sonce vas vabi v svoje vrste.

V družbi GEN-I Sonce se ukvarjamo z izgradnjo mikro sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo in razvojem novih rešitev za energetsko učinkovitost in neodvisnost. Smo del Skupine GEN-I, ki se uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu.

Preberi več