Hamburger
DOM / TRAJNOSTNE STORITVE / CENIK STORITVE E-MOBILNOST

Cenik storitve E-mobilnost

Velja za obstoječe gospodinjske in male poslovne odjemalce od vključno 19. 6. 2019 dalje.

  Naročnina na E-mobilnost na mesec/uporabniška kartica* (€)
Cena brez DDV 1,000
Cena z 9,5 % DDV** 1,095
Cena z 22 % DDV 1,220

* Naročnina na E-mobilnost se zaračuna za vsako od uporabniških kartic. Skupni znesek za plačilo naročnine na E-mobilnost, vsakokrat prikazan na računu za električno energijo ali zemeljski plin, tako predstavlja seštevek zneskov za vsako od uporabniških kartic.

** V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobave energenta (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja.

STORITEV E-MOBILNOST – VARIABILNI STROŠEK (VELJA OD 1. 11. 2022)

Variabilni strošek se nanaša na polnjenje in uporabo polnilne infrastrukture in zajema vsakokrat veljavne postavke in cene, razvidne v mobilni aplikaciji Moj GEN-I Charge. Stroški posameznih polnjenj so dostopni na portalu Moj GEN-I, stroški polnjenj, ki so aktivirana s pomočjo aplikacije Moj GEN-I Charge pa so dostopni v aplikaciji Moj GEN-I Charge. Skupni znesek variabilnega stroška, t.j. mesečni seštevek vseh opravljenih sej polnjenja in uporabe posamične polnilne infrastrukture, se obračuna na računu za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll