Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
PON - SOB: od 8.00 do 20.00 Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
DOM / ZEMELJSKI PLIN

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem, veljaven od 1. 7. 2022

Cenik velja za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, veljaven od 1. 7. 2022. Navedena ponudba in cenik veljata za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z zemeljskim plinom.

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, veljaven od 1. 7. 2022

 

S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: novi redni cenik) in nadomesti obstoječa redna cenika (tj. Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 z dne 1. 10. 2016 in Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – novi z dne 25. 2. 2022), ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. To pomeni, da se bo vsem kupcem, za katere trenutno veljata navedena cenika, zemeljski plin od vključno 1. 7. 2022 dalje dobavljal le še po novem rednem ceniku.

 

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWhV Cena z 22 % DDV v €/kWh
od vključno 1. 7. 2022 0,04990 0,06088

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

 

 

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Gradient Top
Gradient Bottom