Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
Monday–Friday: from 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and holidays: closed
Smart Energy

Kako živimo naše vrednote in preko njih nagrajujemo GENIALCE

02/03/2021

Pred nekaj leti smo med ključne gradnike našega poslovanja vključili pet vrednot, ki še vedno predstavljajo srce naše kulture. Naš nabor vrednot je v spremenljivem okolju hitrih tehnoloških, okoljskih in družbenih sprememb naša stalnica. Z njimi oblikujemo naša vedenja in identiteto naše organizacije. Predstavljajo naša načela, prepričanja in filozofijo ter so tisto, kar nas povezuje in združuje.  

Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem. Ker med te sodi tudi zelena preobrazba, smo s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi spoštljivi tudi do narave.

Odgovornost kažemo v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate. Odgovorni smo tudi do okolja, zato tako v službi kot zasebno stremimo k trajnostnemu razvoju.

Predanost je v naši kulturi izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev kot tudi do poslovnih partnerjev. Del naše predanosti so tudi rešitve za zeleno prihodnost planeta, ki jih razvijamo na vseh ravneh delovanja.

Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo. V svoj vsakdan vključujemo tudi ravnanja, usmerjena v zmanjševanje globalnega segrevanja.

Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast. Svoja dejanja z razumevanjem in odgovornostjo prilagodimo tudi zakonom narave.  

V luči vrednot vsako leto nominiramo in z glasovanjem izbiramo tiste sodelavce, ki naše vrednote najbolje živijo in odražajo pri svojem delu.  

 

Izbor GENIALCEV  

Genialci so priložnost za prepoznavanje vrednot in dejanj posameznikov, ki s svojo naravnanostjo in vedenjem najbolj predano odražajo in bogatijo kulturo naše organizacije. Genialci so prvi ambasadorji naših vrednot. Del izbora za Genialce smo prav vsi zaposleni in stalni zunanji sodelavci, saj so osnova za vsakoletni končni izbor osmih GENIALCEV LETA nominacije, ki jih za posameznike oddamo sodelavci. Vsako leto pozovemo vse sodelavce, da nam preko nominacij pomagajo izbrati tiste, ki so s svojimi dejanji, strastjo in radovednostjo najboljši zgled ostalim zaposlenim.  

Genialce pa za trud in prizadevnost tudi nagradimo. V letu 2019 so Genialci leta 2018 in njihovi spremljevalci odpotovali v Severno Ameriko, kjer so obiskali tovarno Tesla v Fremontu, bili na delavnici z EDG, pohajali po Napa Valley, San Franciscu in še kje. Tudi lanskoletne in letošnje Genialce še čaka izlet v San Francisco, ko bodo potovanja čez Atlantik spet v naših koledarjih.  

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll