Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
Monday–Friday: from 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and holidays: closed
Smart Energy

Novozaposleni že v uvajalnem obdobju spoznajo svoje vrline

23/12/2021

S prvim dnem zaposlitve v GEN-I za vsakega novega sodelavca začne Uvajalno obdobje.

Cilj procesa uvajanja je seznanjanje novozaposlenih s kulturo in vrednotami podjetja ter njihova učinkovita uvedba na delovno mesto. Že v uvajalnem obdobju začnemo s strokovnim razvojem zaposlenih, ki ga nato tekom zaposlitve ves čas nadgrajujemo in dopolnjujemo. Za uvajanje na delovno mesto je pristojen vodja oddelka ali mentor, ki ga določi vodja. Mentor je izkušeni zaposleni, ki spremlja delo in napredek novozaposlenega ter tudi oceni njegovo delo.  

V prvih šestih mesecih zaposlitve novozaposlenega seznanimo z različnimi procesi, ki mu približajo GEN-I. Med Orientacijo, ki je predvidena v prvem mesecu zaposlitve, zaposlenim prek videovsebin predstavimo različne tematike, povezane z delovanjem podjetja. Tako bolje spozna organizacijo, osnovne procese, pravila in načine dela. Večina sodelavcev je vključena tudi v dodaten program Zeleni Onboarding. To je 5-tedenski program, ki spodbuja zeleno miselnost in trajnostni razvoj, ustvarja multidisciplinarnost ekip ter omogoča delo na razvojnih projektih, ki so inovativni, kreativni in zeleni. Drugi opcijski program je Kroženje, katerega cilj je predajanje znanja sorodnih področij, ki zaposlenemu pomagajo razumeti delovanje njegovega matičnega oddelka. 

Poleg spoznavanja osnovnih informacij o družbi in strokovnega uvajanja na delovno mesto smo v uvajalni proces vključili tudi spoznavanje vrlin zaposlenih. Kulturo vrlin smo v GEN-I začeli razvijati zzaposlenimi, ki so z nami že dlje časa, zdaj pa se z njo že zelo kmalu spoznajo tudi vsi novi sodelavci. Novozaposlene v prvem mesecu zaposlitve povabimo k izpolnitvi vprašalnika Clifton Strengths ter se z njimi poglobimo v rezultate poročila. Poleg možne individualne obravnave rezultatov imajo največji doprinos delavnice kulture vrlin, ki jih z novozaposlenimi izvede eden od njenih glasnikov.  

Glasniki so vodje z večletnimi izkušnjami v GEN-I, ki vidijo velike koristi poznavanja in vpeljevanja vrlin med zaposlene. Zanimajo jih ljudje in verjamejo v filozofijo pozitivne psihologije ter zato širijo te principe med ostale zaposlene. Glasniki vodijo skupinsko delavnico na način, da udeleženci razumejo, kaj pomenijo vrline, ozavestijo svoje vrline, spoznajo, kako se vrline izražajo pri različnih ljudeh in razmišljajo o tem, kako jih uporabiti pri svojem delu.  

Spoznavanje z vrlinami v uvajalnem obdobju služi vodjem kot odlična pomoč pri usmerjanju novozaposlenih v naloge, ki so jim bližje. Naloge in delovno mesto skušajo prilagoditi zaposlenemu tako, da lahko ta pri doseganju postavljenih ciljev v največji možni meri izkoristi svoje vrline. Novozaposlenim jezik vrlin omogoča, da se hitreje vključijo v našo kulturo in že v začetku razvijajo svoj potencial. Svoje vrline lahko vsi sodelavci delijo znotraj ekipe ali s sodelavci iz drugih oddelkov. Na ta način gradijo kulturo zaupanja, kar pripomore k boljšemu razumevanju drug drugega in učinkovitejšemu sodelovanju znotraj podjetja. 

Kulturo vrlin pri zaposlenih kontinuirano spodbujamo na različne načine. Možnost imajo reševati različne kvize, s katerimi lahko obnavljajo znanje o vrlinah, za njih pripravljamo članke s področja pozitivne psihologije in nasvete, kako vrline uporabljati v praksi. Z vsem tem sledimo želji, da zaposlenim omogočimo delovno okolje, v katerem lahko tudi osebnostno rastejo. 

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll