Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
Monday–Friday: from 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and holidays: closed
Smart Energy

Posebna druženja s člani Društva VTIS – naša prva virtualna okrogla miza

18/11/2020

Društvo VTIS – V tujini izobraženih Slovencev, je vodilna organizacija za kroženje znanja med svetom in Slovenijo. Slovenijo vpenja v mednarodno mrežo strokovnjakov in hkrati povezuje člane društva VTIS s priložnostmi v Sloveniji. Že od leta 2018 smo ponosni zlati partner omenjenega društva, s katerim sodelujemo na različnih področjih. Tokrat smo prvič soorganizirali virtualno okroglo mizo, na kateri so sodelovali sogovorniki iz Londona, Delfta in Ljubljane. VTIS je namreč "raztresen” po več kot 50 državah sveta.

Na prvi virtualni okrogli mizi, ki je bila v četrtek, 15. 10.,in na kateri je sodelovala tudi naša sodelavka Maša Švab, vodja službe za trajnostni razvoj, smo se posvetili zeleni transformaciji, prihodnosti mobilnosti in obnovljivim virom energije.

Razpravljali smo, ali si fotovoltaika počasi utira pot med ključne tehnologije pri transformaciji energetskega sistema in ali je ena ključnih rešitev pri zniževanju ogljičnega odtisa in v boju proti podnebnim spremembam. Naslovili smo tudi trajnostno prihodnost in kaj ta pomeni: je to premik od lastništva k storitvam; in v luči tega izmenjali mnenja tudi o mobilnosti: kaj danes pomeni lastništvo avta – luksuz, varnost? Kako se je spreminjala mobilnost v zadnjih letih in s kakšno hitrostjo, kako je COVID19 spodbudil spremembe na področju mobilnosti, kakšni so scenariji prihodnosti mobilnosti; kaj lahko naredi vsak posameznik, podjetje in kaj država na področju trajnosti.

Maša Švab, vodja službe za trajnostni razvoj v GEN-I, je poudarila, da so za električno mobilnost ključne polnilne postaje, ki jih v Evropi postopno postavljajo. Dodala je, da smo se v GEN-I zelene transformacije lotili sistematično: najprej smo izračunali ogljični odtis podjetja in na podlagi tega izdelali mobilnostni načrt. Potem smo se lotili elektrifikacije. Do zdaj smo elektrificirali že več kot 70 % voznega parka, kar nas uvršča na prvo mesto v Sloveniji. Hkrati smo uredili polnilno infrastrukturo. Za namen službenih poti znotraj mesta, predvsem v Ljubljani oz. v okolici naših poslovnih stavb, smo vzpostavili e-kolesarnice, kjer mikrovozila (e-kolesa in e-skuterje) polnimo s sončno energijo.

Član uprave GEN-I dr. Igor Koprivnikar, ki je tudi sam študiral, doktoriral in poslovno deloval v tujini, je po okrogli mizi orisal delovanje Skupine GEN-I. Na eno izmed vprašanj udeležencev o tem, kako želi GEN-I v prihodnosti vplivati na slovensko e-mobilnostno infrastrukturo, je odgovoril: »Predvsem s tem, da bomo našim končnim odjemalcem – tako industrijskim odjemalcem kot tudi gospodinjstvom - ponudili produkte in rešitve, ki so med sabo povezljivi. Naša vloga ne bo izgradnja velikih polnilnic na samem omrežju, ampak predvsem naprave, ki ji bodo lahko integrirale naše končne stranke – gospodinjstva in industrijski odjemalci.«

Hvala vsem sodelujočim za odlično razpravo in ostalim prisotnim za udeležbo in postavljena vprašanja! Vabljeni k ogledu videa, ki ga najdete na tej povezavi.  

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll