Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
Monday–Friday: from 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and holidays: closed
Smart Energy

Skupine za spremembe in trajnostni onboarding

29/07/2020

Skupine za spremembe širijo zeleno miselnost  

Ob poslovni preobrazbi GEN-I smo začutili tudi potrebo po spremembi kulture GEN-I v smeri zelene prihodnosti, zato smo trajnostno usmeritev poslovnega okolja pospremili tudi s spremembami na področju upravljanja človeških virov. Ena od tovrstnih praks je vzpostavitev t. i. »skupin za spremembe«, katerih poslanstvo je trajnostno osvestiti vse naše ljudi in nazadnje preplaviti celotno organizacijo z »zeleno« miselnostjo.

Verjamemo, da lahko zavezanost k pozitivnim ukrepom, izvirajoč iz majhnih, a prebojnih skupin, sčasoma preoblikuje kulturo celotnega podjetja. V skupine za spremembe smo izvorno vključili 12 novo zaposlenih sodelavcev različnih izobrazbenih profilov. Vsaka od multidisciplinarnih ekip je v okviru projektnega dela svoje odločitve in akcije izvedla ter osmislila s trajnostno noto.

Praksa tovrstnih skupin kaže, da ko negujemo trajnostno delovno kulturo, zaposleni z zanosom in inovativnostjo aktivno usmerjajo podjetje k skupnemu cilju. Raznolikost izobrazb, različna področja, iz katerih izhajajo člani skupin, primerna kombinacija izkušenj in znanj, podporna klima, spoštovanje in razumevanje vlog, dolžnosti in odgovornosti, stremljenje k točno določenim ciljem ter skupne vrednote jim omogočajo uspešno sodelovanje na projektih. V okviru njihovega delovanja je pričakovano, da se povezujejo s sodelavci izven skupine ali njihovih oddelkov ter na tak način spreminjajo organizacijsko kulturo, v vsakdanjik vnašajo interdisciplinarnost in nove, sveže poglede, ter prebijajo klasične silose in krepijo pomembnost T-kompetence – kombinacije globine strokovnih znanj s širino interdisciplinarnega proaktivnega sodelovanja.  

Zeleni onboarding v naši trajnostni oazi 

V želji po tem, da bi vsi novo zaposleni pridobili vpogled v kulturo, vrednote in poslanstvo Skupine GEN-I ter hkrati čim hitreje spoznali delovanje podjetja, smo se odločili za vzpostavitev zelenega onboardinga. Sestavni del zelenega onboardinga je tudi zelena, trajnostna pisarna, kjer še posebej intenzivno osveščamo, povezujemo in podpiramo aktivnosti, ki uresničujejo zeleno preobrazbo. Je naša skupna zelena prihodnost v malem, ki hkrati simbolizira prizadevanja GEN-I na področju trajnostne prihodnosti in zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Cilji zelenega onboardinga so spodbujanje multidisciplinarnih ekip, povezovanje, sodelovanje, prilagajanje, spodbujanje k mišljenju izven okvirjev, spodbujanje trajnostnega in inovativnega razmišljanja, privzgajanje kulture podjetja in osmišljanje vrednot GEN-I ter ne nazadnje spoznavanje novo zaposlenih s strani predsednika uprave.

Proces zelenega onboardinga traja 5 tednov, od česar zaposleni 3 dni na teden preživijo v trajnostni pisarni, 2 dni pa na matičnem oddelku. Uspešen pričetek dela v trajnostni pisarni se začne z aktivnostmi za povezovanje in spoznavanje udeleženih ter z jasno predstavitvijo namena in ciljev zelenega onboardinga. Prav tako izberemo in predstavimo trajnostni projekt, na katerem bo skupina zelenega onboardinga delala.

Tekom projekta so udeleženci deležni tedenskih sestankov z vodjo, ki je odgovorna za usmerjanje in podajanje povratnih informacij. Projekt se zaključi z zaključno predstavitvijo ugotovitev predsedniku uprave, dr. Robertu Golobu. Naši »zelenci« pa po opravljenem zelenem onboardingu trajnostno naravnano miselnost motivirano in zavzeto širijo po vsej organizaciji.  

Zavezanost vodstva in priložnosti za trajnostni dialog  

Pobuda za ustanovitev projekta je prišla s strani predsednika uprave, dr. Roberta Goloba, s ciljem vzpostavljanja pozitivnega delovnega okolja, odpiranja in ustvarjanja priložnosti za trajnostni dialog, negovanja osebnostne rasti in razvoja posameznikov ter tudi promocije pomena stalnega dialoga, ki vključuje posredovanje konstruktivnih povratnih informacij. Vanj je osebno vpet in s svojim zgledom neposredno krepi vrednote podjetja ter jih širi med sodelavce. 

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll