Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
Monday–Friday: from 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and holidays: closed
Smart Energy

Aleš Tavčar, višji kvantitativni analitik

11/08/2021

V sekciji Spoznaj nas vam predstavljamo naše sodelavce – kdo so, kaj počnejo in kaj jim delo na GEN-I predstavlja.

Aleš, skoraj dve leti nazaj si se iz akademskega sveta – deloval si kot raziskovalec na Institutu Jožef Stefan - odločil za preskok v gospodarstvo. Kateri razlogi so spremljali tvojo odločitev? 

Tako je. Vrsto let sem bil zaposlen na enem izmed odsekov Instituta Jožef Stefan, kjer smo se med drugim ukvarjali z analizo podatkov in razvojem inteligentnih sistemov. Zadnja leta pa sem tam vodil skupino, kjer smo sodelovali na več tržnih projektih z gospodarstvom in sem tako že dobil nekaj vpogleda v načina dela in vidik stremenja k doseganju praktične uporabnosti rezultatov razvojnih nalog, ki je pogosto bolj značilno za gospodarstvo. Prav ta fokusiran razvoj in prenos rezultatov v prakso je nekaj, kar me je pritegnilo in tudi pretehtalo pri odločitvi za spremembo. Sama izbira podjetja pa ni bila težka, saj sem bil navdušen nad vizijo GEN-I glede uporabe podatkov pri sprejemanju poslovnih odločitev in vlaganjem družbe v področje analitike.  

 

Ekipi GEN-I si se pridružil kot sodelavec v poslovni analitiki, zdaj pa kot kvantitativni analitik na področju napredne analitike in algoritemskega trgovanja nudiš podporo kolegom na področju trgovanja. Ti si torej tisti, ki nam lahko razloži razliko med dvema sorodnima področjema analitike. 

Največja razlika je v tipih nalog, deležnikih in poslovnih vprašanjih, ki se jih obravnava. V poslovni analitiki je ta spekter širši, saj smo se med mojim delom na tem področju ukvarjali tako z nalogami, povezanimi s sončnimi elektrarnami, prodajnimi procesi, podporo strankam, analizo sentimenta v novicah in z drugimi vsebinami. V službi za analitiko globalnih trgov in algoritemsko trgovanje pa je glavni fokus na podpori področju trgovanja. To pa obsega analize gibanja trgov, produktov ter njihovih relacij. Trgovcem omogočamo testiranje trgovalnih idej na preteklih podatkih in identifikacijo morebitnih pomanjkljivosti v strategiji, ukvarjamo se tudi z vidljivostjo in analitiko nad strategijami, pa seveda z razvojem lastnih trgovalnih strategij za avtomatizirano trgovanje, ki ga tudi upravljamo. 

 

Nam lahko predstaviš najbolj zanimiv projekt, s katerim se ukvarjaš v tem trenutku? 

Če odmislimo področje algoritemskega trgovanja, ki je izjemno zanimivo in kjer je še veliko neizkoriščenega potenciala, bi tu mogoče izpostavil razvoj orodja za vidljivost ter analitiko nad trgovalnimi strategijami. S tem orodjem želimo za trgovce razviti okolje, ki jim bo omogočalo malce drugačen vpogled v njihovo trgovanje in izvajanje analiz; vse z namenom učenja iz njihovega preteklega delovanja, upoštevajoč razmere na trgu, seveda za ultimativni cilj dviga uspešnosti prihodnjih trgovalnih strategij.  

 

Kako bi na osnovi lastnih izkušenj v nekaj povedih opisal kulturo GEN-I? 

Kot zelo motivacijsko. Res velik poudarek je na zaposlenih in razvoju njihovih kompetenc. To je vidno predvsem prek projekta kulture vrlin, ki se izvaja v zadnjem letu in teži k maksimiziranju potencialov posameznika ter ga spodbuja k bolj pogosti uporabi vrlin, ki so njemu lastne in zanj najbolj naravne. 

 

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll