Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
Monday–Friday: from 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and holidays: closed
Smart Energy

Spoznaj nas: Mark Puh, čezmejni trgovec

26/01/2022

V sekciji Spoznaj nas vam predstavljamo naše sodelavce – kdo so, kaj počnejo in kaj jim delo na GEN-I predstavlja.

Kaj je najboljši/najbolj vznemirljiv del tvojega vsakdana na GEN-I?  

Najbolj vznemirljiv del dneva je vsekakor odpiranje ter upravljanje novih pozicij. Trading je ena redkih praks, kjer je potrditev tvojega dela takojšnja. Vsako sekundo lahko spremljaš svoj »profit&loss« ter s tem donosnost svojih odločitev. Ker se zneski dnevno gibljejo v šestih oz. sedmih decimalkah, se s tem povečuje tudi nihanje čustev. Trading predstavlja kontinuiran izziv, ki zahteva, da se mu vsak dan prilagodiš.

Kako bi opisal vzdušje v vaši pisarni? 

Na našem »trading flooru« je vzdušje vsekakor drugačno od tistega v drugih oddelkih na GEN-I. Odvisno je od dneva in razmer na trgu - so dnevi, ko je vse mirno in tiho, in so dnevi, ko je veliko dogajanja.

V tem letu si kot predavatelj sodeloval pri internem programu Trading Challenge. Nam lahko poveš več o njem? 

Interni Trading Challenge je bil 2-mesečni program za naše zaposlene, s katerim smo razvijali posameznike ter preverjali njihov način razmišljanja in trgovanja. Kot predavatelj sem udeležencem programa predstavljal psihologijo trga.

Letos interni program širimo navzven in vanj vabimo vse, ki bi se želeli preizkusiti v trgovanju z energijo pri enem od največjih trgovcev v Evropi. V programu spoznaš osnovna načela trgovanja, se naučiš postavljati strategije in razmišljati o dogajanju na trgu. Če imaš motivacijo za trgovanje, si že kdaj trgoval/-a in poznaš osnove ter rad/-a celostno opazuješ dogajanje na trgu in spremljaš globalne novice, je to vsekakor enkratna priložnost, da se še bolje spoznaš s področjem trgovanja in z nami trgovci.

Kaj meniš, katere tri lastnosti najbolje opisujejo trgovca in zakaj?  

Rekel bi, da dobrega trgovca opisujejo vztrajnost, t.i. probabilistični način razmišljanja, ter hitra prilagodljivost spremenjenim razmeram na trgu. Trgovanje je stalen izziv, ki se mu je potrebno dnevno prilagajati. Številne informacije, ki jih prejemamo, je treba hitro predelati ter na podlagi verjetnosti presoditi, kako se na njih primerno odzvati. Ključ do uspeha je v hitri analizi podatkov, izgradnji primerne strategije – ob predpostavki maksimiziranja razmerja med tveganjem in izgubo ter samo izvedbo. Pri tem imam v mislih predvsem usklajenost med načrtom in strategijo ter nenazadnje zapiranje pozicij, ki niso donosne. Sposobnost priznati si, da si se zmotil, ter ponovno racionalno oceniti novo nastalo situacijo, je po mojem mnenju ključ do dobičkonosnega trgovanja.

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll