Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
MON - FRI: from 8 a.m. to 8 p.m. SATURDAY: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and public holidays: closed
Smart Energy

Spoznaj nas: Špela Krašovec, Sodelavka na področju trajnostnega razvoja in elektromobilnosti

02/10/2020

Kaj te je pritegnilo pri GEN-I-ju, ko si iskala svojo prvo zaposlitev?  

Najprej me je pritegnilo dejstvo, da je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju energetike, ki strateško vlaga v razvoj in implementacijo trajnostnih rešitev za učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije s povezovanjem tehnologij in inovacij na trgu. Poleg samega področja delovanja so me pritegnile še dinamika, mentaliteta in širina podjetja, ki ustvarja prostor za rast in napredek tako na kariernem kot osebnem nivoju. 

Opiši svoj tipičen vsakdanjik.

Edina stalnica, ki je del mojega tipičnega vsakdanjika, je jutranja skodelica kave. Vsak dan je namreč drugačen, kar je posledica projektnega dela, vezanega na infrastrukturni razvoj, ki zahteva široko delovanje, sodelovanje z zaposlenimi in zunanjimi partnerji z različnih področij ter hitro reakcijo v primeru, ko pride do izzivov. Gre za specifičen način dela, ki mi izredno ustreza in me dodatno motivira. Med drugim aktivno sodelujem pri projektu izgradnje nove poslovne stavbe GEN-I, »Razvojnega centra energetske prihodnosti«. Do sedaj sem imela priložnost sodelovati pri izvedbi natečajnega postopka, pripravi izhodišč za projektiranje, usklajevanju načrtov in postopkov, vezanih na spremembo zazidalnega načrta. Moja glavna naloga pa je podpora vodji projekta pri krovnem spremljanju poteka projekta, časovnice, stroškov, usklajevanj z internimi službami, ob tem pa še skrb za tekoče ter dosledno izvajanje aktivnosti.  

Kako v GEN-I poteka sodelovanje oz. povezovanje z drugimi timi?

Na račun raznovrstnih področij delovanja GEN-I se tudi dinamika sodelovanja z različnimi timi in sodelavci med seboj razlikuje. Osebno sem mnenja, da je za optimizirano pot do rezultatov ključno razumevanje sogovornika in prilagajanje načina komunikacije na način, da lahko vsi sodelujoči čim več doprinesejo k projektu. 

Kaj je trenutno tvoj največji izziv?  

Trenutno mi največji izziv predstavlja organizacija in razporejanje delovnih nalog, vezanih na projekte, ki tečejo vzporedno in so v določenih točkah nepredvidljivi. Pri tem izzivu mi pomagajo jasno določeni cilji in ključni rezultati, ki so del novo zastavljenega procesa GEN-I dialoga, naše nove in posodobljene različice letnega razgovora.  

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll