Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
MON - SAT: from 8 a.m. to 8 p.m. Sunday and public holidays: closed
Smart Energy

Z novim procesom GEN-I dialog spodbujamo ciljno usmerjenost ter stalno komunikacijo

03/12/2020

V katerem koli oddelku ali skupini so inovacije del našega vsakdana. Ena izmed teh inovacij, ki smo jo zasnovali v kadrovski službi, je proces GEN-I dialog, ki sloni na podlagi uveljavljenega procesa OKR (objectives and key results), ocenjevanja osebne uspešnosti ter razvojnega razgovora. Namenjen je poenostavitvi in digitalizaciji procesa letnega razgovora, ki smo ga preobrazili v stalni dialog med vodjo in zaposlenim.  

Pri snovanju orodja smo zasledovali cilj »tailor-made« rešitve, prilagojene našim potrebam. Izhajali smo iz že obstoječega procesa spremljanja ciljev in ključnih rezultatov, ki smo ga nadgradili s funkcionalnostmi, ki podpirajo naše želje in zahteve. Rezultat je aplikacija, ki predstavlja agilno platformo za hitro prilagajanje spremembam ter omogoča postavljanje in spremljanje prioritet. Preko GEN-I dialoga omogočamo učinkovitejše zasledovanje ciljev, sočasno pa spremljamo tudi zadovoljstvo in počutje zaposlenih ob opravljanju delovnih nalog.  

 

Kako deluje?  

Vodja strateške usmeritve poda v obliki kvartalnih ciljev (objectives) svojega tima, zaposleni pa si sami postavimo ključne rezultate oziroma pot, kako bomo do teh ciljev prispeli. Dialog, ki temelji na tedenskih pogovorih med vodjo in zaposlenim, t. i. weekly check-ini (WCI), poteka cel kvartal. 

V aplikaciji, ki jo je s pomočjo internega znanja v celoti razvila naša multidisciplinarna projektna ekipa, zaposleni s pomočjo emotikonov izražamo svoje zadovoljstvo in počutje pri delu, vodje pa nas z vedenjem o njem lažje usmerjajo in spodbujajo k zastavljenim ciljem ter se z nami pogovarjajo o izzivih. 

Ob zaključku kvartala zaposleni samo-reflektira dosego zadanih ciljev. Na podlagi samorefleksije skupaj z vodjo zastavita iztočnice za usklajeno in ciljno usmerjeno delovanje v naslednjem kvartalu. S pomočjo Pohvalnic se lahko na poseben način zahvalimo sodelavcem, ki nam pomagajo pri doseganju ključnih rezultatov in ciljev. S tem prepoznamo in pohvalimo njihovo odličnost pri delu.  

 

Kaj smo s projektom dosegli?  

S projektom GEN-I dialog smo preobrazili proces ciljnega vodenja in upravljanja uspešnosti. Iz (pol)letnega postavljanja in pregleda ciljev smo prešli na kvartalno usklajevanje OKR-jev ter tedenski dialog z vodjo, usmerjen v zadovoljstvo in počutje pri opravljanju delovnih nalog. To daje vodjem iztočnice za boljše upravljanje timov in usmerjanje zaposlenih k delovnim nalogam, v katerih bodo bolj uspešni in zadovoljni.  

Everyday at GEN-I

In the section ‘Everyday at GEN-I’, we present the Company’s culture, which we build and strengthen through various corporate activities and informal gatherings. You can find articles that introduce you to our colleagues – who they are, what they do and what working for GEN-I means to them.

Gradient Top
Gradient Bottom