HR | EN
Hamburger
PODRŠKA / KORISNE INFORMACIJE / PISANI PRIGOVORI I OTKLANJANJE POGREŠAKA

Pisani prigovori i otklanjanje pogrešaka

Koristne informacije o prigovorima i pogrešaka.

Obavijest i naputci za podnošenje i rješavanje prigovora

Opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. Vam u svrhu zaštite Vaših interesa osigurava sljedeće pravo na rješavanje prigovora.


Prigovore na provođenje, odnosno izvršavanje Ugovora o opskrbi električnom energijom (to jest, na provođenje radnji ili usluga koje su u nadležnosti tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. kao opskrbljivača) možete podnijeti u pisanom obliku, na sljedeći način:

1. korak (prvi prigovor): najkasnije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana izdavanja računa, odnosno od dana nastanka razloga za prigovor, imate pravo podnijeti pisani prigovor opskrbljivaču GEN-I Hrvatska d.o.o. putem pošte na adresu GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili elektroničke pošte na adresu jeftinastruja@gen-i.hr. GEN-I Hrvatska d.o.o. obvezuje se odgovoriti na Vaš prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka kompletne dokumentacije koja sadrži sve podatke potrebne za odlučivanje. U slučaju reklamacije/prigovora računa, opskrbljivač upozorava da je kupac obvezan podmiriti nesporni dio u ugovorenom roku, u skladu s ugovornim odredbama.

2. korak (drugi prigovor): ako se ne slažete s rješenjem Vašeg prvog prigovora, imate nam pravo, na načine i na adrese navedene u prethodnom koraku, podnijeti drugi prigovor o istom predmetu u roku od 20 (dvadeset) dana od dana primitka odluke o prvom prigovoru. GEN-I Hrvatska d.o.o. odlučit će o Vašem drugom prigovoru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova primitka i primitka kompletne dokumentacije koja sadrži sve podatke potrebne za odlučivanje, pri čemu će o drugom prigovoru odlučivati zaposlenik tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. koji nije rješavao Vaš prvi prigovor.

3. korak (treći prigovor): ako se ne slažete ni s rješenjem Vašeg drugog prigovora, imate nam pravo, na načine i na adrese navedene u prvom koraku, podnijeti treći prigovor o istom predmetu u roku od 20 (dvadeset) dana od dana primitka odluke o drugom prigovoru. GEN-I Hrvatska d.o.o. odlučit će o Vašem trećem prigovoru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova primitka i primitka kompletne dokumentacije koja sadrži sve podatke potrebne za odlučivanje, pri čemu će o trećem prigovoru odlučivati zaposlenik tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. koji nije rješavao ni Vaš prvi, ni drugi prigovor.
Kupac i opskrbljivač će se truditi sporazumno rješavati moguće nesuglasice koje bi proizašle iz sklopljenog ugovora. U slučaju da to nije moguće, spor će primjenom mjerodavnog hrvatskog prava rješavati nadležni sud u Zagrebu.


Ako se Vaš prigovor odnosi na izvođenje reguliranih radnji ili usluga operatora distribucijskog sustava koje su određene propisima (npr. očitanje brojila, prikupljanje, obrada i prijenos mjernih podataka, točnost obračunskih podataka, kvaliteta i pouzdanost isporuke električne energije itd.), to jest na radnje ili usluge koje su u nadležnosti operatora distribucijskog sustava, GEN-I Hrvatska d.o.o. zbog nenadležnosti takav prigovor neće rješavati nego će Vas uputiti da podnesete prigovor operatoru distribucijskog sustava. GEN-I Hrvatska d.o.o. odgovaran je za kvalitetu svojih usluga sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Nadoknada zbog mogućeg kršenja ugovorene razine kvalitete usluga izračunava se sukladno Zakonu o obveznim odnosima. GEN-I Hrvatska d.o.o. jamči Vam dobar standard usluge i obrade Vaših prigovora i to na način da Vam omogućava rješavanje sporova između Vas i opskrbljivača tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. na pošten i vremenski prihvatljiv način.


Ova obavijest vrijedi i nakon početka valjanosti novog Pravilnika o općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, broj 100/2022) od 1. listopada 2022. godine, koje je izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) na temelju Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, broj 111/21).

 

Za sve fizičke zahvate na mreži i otklanjanje svih poteškoća koje onemogućuju isporuku električne energije odgovoran je lokalno ovlašteni operator distribucijskog sustava HEP ODS.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ako se na vašem mjernom mjestu pojavila pogreška koju je potrebno otkloniti istog trena, na raspolaganju su vam dežurne službe operatora distribucijskog sustava.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Operator distribucijskog sustava Telefonski broj

Elektra Zagreb

01/48 56 335
01/48 56 320

Elektroprimorje Rijeka

051/33 01 01

Elektroistra Pula

098/29 87 12

Elektrodalmacija Split

021/46 12 22 

Elektra Čakovec

040/37 16 00

Elektra Varaždin

042/37 13 50

Elektra Zabok

049/22 54 56

Elektra Koprivnica

048/65 44 00

Elektra Bjelovar

048/211 955

Elektra Virovitica

033/84 10 00

Elektra Požega

034/27 13 66

Elektra Slavonski Brod

035/21 52 01

Elektra Križ

01/28 87 555

Elektra Sisak

044/55 81 11

Elektra Karlovac

047/66 12 68
047/66 12 52

Elektrolika Gospić

053/57 01 11
053/57 01 12

Elektra Zadar

023/31 25 30

Elektra Šibenik

022/33 65 55

Elektrojug Dubrovnik

020/ 46 81 11

Kontaktni podaci Hrvatske energetske regulatorne agencije, Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb, dostupni su na internetskoj stranici agencije https://www.hera.hr/hr/html/kontakt.html.

GEN-I Hrvatska kao opskrbljivač električnom energijom prilikom otklanjanja poteškoća ove vrste može vam pomoći pružanjem kontakata navedenih operatora.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll