HR | EN
Hamburger
PODRŠKA / KORISNE INFORMACIJE / VAŠ RAČUN

Vaš račun

Upoznajte svoj račun.

Dobar za vas i okoliš

Što mislite o sljedećem: svi Vaši računi za električnu energiju pregledno su pohranjeni na jednom mjestu i uvijek su dostupni s bilo koje lokacije. Praktično, zar ne?

GEN-I svojim potrošačima kategorije malo poduzetništvo nudi mogućnost primanja računa za električnu energiju u PDF formatu. Svi računi pregledno su pohranjeni na portalu Moj GEN-I.

Nakon aktivacije besplatne usluge nećete više primati račune poštom.

Informacije o iznosima tarifnih stavki

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu poduzeća HEP ELEKTRA d.o.o., koje obavlja javnu uslugu oskrbe električnom energijom, na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za kupce iz kategorije poduzetništvo bez naknade za korištenje mreže - Tablica 2.

Cijene radne energije na temelju uredbe

Dana 10.09.2022. stupila je na snagu Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 104/2022) kojom se, između ostalog, utvrđuju način i uvjeti formiranja cijena za kupce kategorije poduzetništvo u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Dana 01.01.2023. stupila je na snagu Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 156/2022, u daljnjem tekstu: Uredba), prema koje definirane su cijene radne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo izražene u eurima, kako je dolje navedeno:
Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije poduzetništvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT), odnosno za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, za koje se, za razliku potrošene energije od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,18 EUR/kWh, odnosno za koje se, za razliku potrošene energije iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,23 EUR/kWh.
Uredbom određuje se i cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo definirane temeljem čl.2.st.3., navedene Uredbe, bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije.

Pojašnjenj dnevnih tarifnih stavki

Sukladno važećim Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 100/2022) razdoblja primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife su kako slijedi: viša dnevna tarifa (VT) primjenjuje se u razdoblju od 7:00 sati do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 sati do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena; niža dnevna tarifa (NT) primjenjuje se u razdoblju od 21:00 sat do 7:00 sati idućeg dana kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 22:00 sata do 8:00 sati idućeg dana kod ljetnog računanja vremena. Razdoblje primjene jedinstvene dnevne tarife je od 00:00 sati do 24:00 sata.

Struktura proizvodnje

Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

1. UDIO POJEDINIH IZVORA ENERGIJE U UKUPNO PRODANOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI SVIM KRAJNJIM KUPCIMA U IZVEŠTAJNOM RAZDOBLJU

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

2021. godina Energija vode Elektrarne na bioplin  Energija vjetra Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh) 129.715.000 31.838.000 5.627.000 167.180.000

Informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom mogu se pronaći na ovom linku.

Poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja mogu se pronaći na linkovima:

Objašnjenje računa

Izmjerene podatke za određeno vremensko razdoblje korištenja i troškove električne energije opskrbljivaču električnom energijom GEN-I Hrvatska šalje operator distribucijske mreže HEP ODS.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Operatoru distribucijske mreže plaćat ćete:

- korištenje prijenosne i distribucijske mreže (mrežarinu),
- naknadu za usluge mjerenja.
U skladu sa zakonskim propisima, naknadu za korištenje mreže i naknadu za usluge mjerenja utvrđuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Tvrtka GEN-I Hrvatska d.o.o. naplatit će vam:

- električnu energiju,
- naknadu za isporuku,
- naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora.
Od 1. 7. 2013. svi potrošači električne energije (osim kućanstava) plaćaju svaki potrošeni kilovatsat električne energije i trošarinu na električnu energiju. Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i trošarinu za električnu energiju određuju nadležne državne ustanove, a cijenu energije i naknadu za isporuku određuje opskrbljivač.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Mrežarina je regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim postavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže. Iznos naknade za distribuciju možete pronaći na web-stranici https://www.hep.hr/ods/korisnici/poduzetnistvo/tarifne-stavke-cijene.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Naknada za obnovljive izvore energije zakonom je propisana obveza potrošača s pomoću koje se prikupljaju dio sredstava za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije (solarna energija, vjetroelektrane i termoelektrane na biogorivo). Drugi dio sredstava za OIE se dobije iz prodaje te proizvedene energije.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Označava iznos koji nam dugujete za prošlo razdoblje. Dugovanje je potrebno podmiriti u iznosu i roku navedenom na dostavljenim opomenama.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Uvažen je preplaćeni iznos na godišnjem obračunu potrošnje električne energije na vašem mjernom mjestu ili tijekom predaje stanja. Uvažavamo ga na postojećem te, prema potrebi, i na sljedećim izdanim računima.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno potrošene električne energije i snage.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Naknada koju opskrbljivač električnom energijom zaračunava za svaki mjesec opskrbe bez obzira na potrošnju.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Dokument s pomoću kojega operator sustava ili distribucijske mreže određuje tehničke parametre priključka i korištenja mreže.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Usluge operatora sustava i/ili distribucijske mreže za korisnika mreže. Pružatelj usluga omogućuje prijenos električne energije putem prijenosne i/ili distribucijske mreže i korištenje usluga sustava.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll