HR | EN
Hamburger
PODRŠKA / KORISNE INFORMACIJE / VAŠE BROJILO

Vaše brojilo

Sve informacije o vašem brojilu na jednom mjestu.

Pojedinosti o mjernom mjestu

Na mjernom mjestu (u električnom ormariću) nalazi se brojilo koje mjeri potrošnju električne energije. Električni ormarić može biti postavljen na:

  • pročelje nekretnine,
  • kao samostojeći na granicu parcele,
  • kao sastavni dio zidane ulične ograde ili
  • na unutarnji zid nekretnine.

Električni ormarić ima vratašca na kojima se nalazi prozor kroz koji korisnik i operator distribucijskog sustava mogu neometano očitavati brojilo bez otvaranja vratašca.

Otklanjanje pogrešaka

Probleme i poteškoće na instalacijama otklanja operator distribucijske mreže

Ako dođe do nestanka električne energije, pokvari se osigurač, dođe do kratkog spoja i slično, za pomoć nazovite područnu Elektru koju je HEP ODS ovlastio za održavanje i razvoj distribucijskog sustava električne energije na određenom području, za uzajamno povezivanje s drugim sustavima i osiguranje dugoročnog rada sustava za distribuciju električne energije. Popis distribucijskih područja nalazi se u dolje prikazanoj tablici.

Viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svaki dan od 7.00 do 21.00 u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8.00 do 22.00 u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

kWh ili kilovat-sat jedinica je za električnu energiju. Godišnja potrošnja prosječnog kućanstva iznosi cca 2.800 kWh električne energije, ali ova informacija mijenja se svake godine, a objavljuje je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u svom godišnjem izvješću.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Bijeli – električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila).

Plavi – električna energija obračunava se po jedinstvenoj tarifnoj stavci (JT) svaki dan između 00.00 i 24.00 (mogućnost jednotarifnog i dvotarifnog brojila).

Crveni – električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila). Kod obračuna korištenja mreže koristnik uključen u ovaj tarifni model plača i obračunsku vršnu radnu snagu.

Crni – vaše mjerno mjesto opremljeno je posebnim brojilom kojim putem posebnih uređaja upravlja vaš operator distribucijskog sustava (HEP ODS, odnosno vaša Elektra) i prilagođava vašu potrošnju električne energije potrebama sustava. Na takva brojila najčešće su priključene akumulacijske peći i grijači vode koji su veliki potrošači električne energije. Izmjene na mjernom mjestu može izvoditi samo HEP ODS ili vaša Elektra koja obavlja reguliranu djelatnost. Mi smo opskrbljivač koji obavlja komercijalnu djelatnost i koji sukladno zakonu nije ovlašten za izmjenu i vođenje distribucijskog sustava i upravljanje njime i zato vam te usluge na takav način ne možemo ponuditi. Naravno, i vi možete postati naš potrošač, ali prije toga prvo trebate raskinuti ugovor o takvoj upravljanoj potrošnji s tvrtkom HEP ELEKTRA, opremiti mjerno mjesto odgovarajućim brojilom i promijeniti tarifni model.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Brojilo koje mjeri i registrira parametre potrošnje električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno zakonima i propisima koji reguliraju to područje te tehničkim pravilnicima operatora sustava ili distribucijske mreže.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

U tom slučaju ne trebate poslati nikakvu obavijest u vezi sa zamjenom brojila. Budući da HEP ODS očitava i dostavlja podatke o očitanjima, primit ćemo obračunske podatke do zadnjeg dana korištenja na starom brojilu i podatke s novog brojila. Nakon primitka obračunskih podataka izdat ćemo vam obračun za prošlo razdoblje sa svim podacima koje smo dobili od operatora HEP ODS.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, dojava o stanju brojila nije potrebna. Operator distribucijskog sustava HEP ODS po promjeni opskrbljivača bilježi stanje brojila da bi prethodni opskrbljivač mogao poslati završni obračun, a mi ćemo od njih primiti obračunato stanje brojila, jer je to za nas jedini zakonom prihvatljiv podatak za obračun električne energije.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Nema promjena što se tiče načina očitanja. Brojilo će i dalje očitavati ovlašteni tehničar operatora distribucijske mreže (HEP). HEP je obvezan brinuti se za mreže i podatke povezane s njima na području gdje živite, bez obzira na opskrbljivača. Zato će godišnje očitanje vašeg brojila ostati nepromijenjeno, čak i nakon promjene opskrbljivača.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Operator distribucijskog sustava (HEP ODS d.o.o.) zadužen je za razvoj, održavanje i rad distribucijske mreže, osiguravanje sigurnosti i kvalitete električne energije, kao i sva tehnička pitanja u vezi s povezivanjem na distribucijsku mrežu.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Hrvatska energetska regulatorna agencija je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti, koja između ostalog određuje cijene korištenja elektroenergetskih mreža, cijene javne i zajamčene usluge.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Netočno: Ako je brojilo staro ili umjesto jednotarifnog želite upotrebljavati dvotarifno brojilo (ili obratno), morate to javiti svojem operatoru distribucijskog sustava HEP ODS.

Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll