Hamburger
PODRŠKA / PISANI PRIGOVORI I OTKLANJANJE POGREŠAKA

Pisani prigovori i otklanjanje pogrešaka

Koristne informacije o prigovorima i pogrešaka.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18). Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da je HERA samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač HERA-e je Republika Hrvatska. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Također, temeljne djelatnosti tvrtke su i poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Naša misija je pružati kvalitetne usluge na tržištu električne energije, tržištu plina, sustavu poticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te vođenja povjerenih registara na potpuno zadovoljstvo naših korisnika i vlasnika. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

HOPS d.d. je jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH i vlasnik cjelokupne hrvatske prijenosne mreže (naponskih razina 400kV, 220kV i 110kV), te posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Dokument s pomoću kojega operator sustava ili distribucijske mreže određuje tehničke parametre priključka i korištenja mreže. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za sve fizičke zahvate na mreži i otklanjanje svih poteškoća koje onemogućuju isporuku električne energije odgovoran je lokalno ovlašteni operator distribucijskog sustava HEP ODS. Ako se na vašem mjernom mjestu pojavila tehnička poteškoća koju je potrebno otkloniti istog trena na raspolaganju su vam dežurne službe HEP ODS-a. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

GEN-I Hrvatska kao opskrbljivač električnom energijom prilikom otklanjanja poteškoća tehničke naravi može vam pomoći pružanjem kontakata područnih Elektri: 

Operator distribucijskog sustava Telefonski broj

 Elektra Zagreb

 0800 300 401

 Elektra Zabok

 0800 300 402

 Elektra Varaždin

 0800 300 403

 Elektra Čakovec

 0800 300 404

 Elektra Koprivnica

 0800 300 405

 Elektra Bjelovar

 0800 300 406

 Elektra Križ

 0800 300 407

 Elektroslavonija Osijek

 0800 300 408

 Elektra Vinkovci

 0800 300 409

 Elektra Slavonski Brod

 0800 300 410

 Elektroistra Pula

 0800 300 411

 Elektroprimorje Rijeka

 0800 300 412

 Elektrodalmacija Split

 0800 300 413

 Elektra Zadar

 0800 300 414

 Elektra Šibenik

 0800 300 415

 Elektrojug Dubrovnik

 0800 300 416

 Elektra Karlovac

 0800 300 417

 Elektrolika Gospić

 0800 300 418

 Elektrojug Dubrovnik

 0800 300 419

 Elektra Virovitica

 0800 300 420

 Elektra Požega

 0800 300 421

 

Kontaktni podaci HERA - Hrvatske energetske regulatorne agencije, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb dostupni su na internetskoj stranici agencije.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za sve fizičke zahvate na mreži i otklanjanje svih poteškoća koje onemogućuju isporuku električne energije odgovoran je lokalno ovlašteni operator distribucijskog sustava HEP ODS.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll