Hamburger
PODRŠKA / VAŠ RAČUN

Vaš račun

Upoznajte svoj račun.

Mjerne podatke za određeno vremensko razdoblje opskrbljivaču dostavlja HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. temeljem kojih kreiramo račune. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Kupci kategorije potrošnje poduzetništvo niski napon sve plaćaju na jednom računu svojem opskrbljivaču, dok kupci kategorije potrošnje poduzetništvo srednji napon dio koji se odnosi na mrežarinu (distribucija i prijenos) plaćaju kod HEP ODS-a. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Mrežarina je regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim stavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže. Iznos naknade za distribuciju možete pronaći na web stranici Link. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Naknada za obnovljive izvore energije zakonom je propisana obveza potrošača s pomoću koje se prikupljaju dio sredstava za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije (solarna energija, vjetroelektrane i termoelektrane na biogorivo). Drugi dio sredstava za OIE se dobije iz prodaje te proizvedene energije. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Naknada koju opskrbljivač električnom energijom zaračunava za svaki mjesec opskrbe bez obzira na potrošnju. 

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Naše dosadašnje izvrsne poslovne rezultate i povjerenje koje smo izgradili s vama, kupcima, kao i s trgovcima električnom energijom s kojima trgujemo, jamče čvrste poslovne odnose unutar i izvan slovenskih granica. Na temelju tih temelja uspjeli smo sklopiti ugovore za opskrbu električnom energijom koja je u cijelosti bez CO2. Uspješnim trgovanjem na međunarodnim tržištima sve svoje kupce opskrbljujemo isključivo električnom energijom bez CO2.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Mrežarina je regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim postavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže. Iznos naknade za distribuciju možete pronaći na web-stranici https://www.hep.hr/ods/korisnici/poduzetnistvo/tarifne-stavke-cijene.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Označava iznos koji nam dugujete za prošlo razdoblje. Dugovanje je potrebno podmiriti u iznosu i roku navedenom na dostavljenim opomenama.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Uvažen je preplaćeni iznos na godišnjem obračunu potrošnje električne energije na vašem mjernom mjestu ili tijekom predaje stanja. Uvažavamo ga na postojećem te, prema potrebi, i na sljedećim izdanim računima.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno potrošene električne energije i snage.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Dokument s pomoću kojega operator sustava ili distribucijske mreže određuje tehničke parametre priključka i korištenja mreže.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll