Hamburger
PODRŠKA / VAŠE BROJILO

Vaše brojilo

Sve informacije o vašem brojilu na jednom mjestu.

To je brojilo koje mjeri i registrira parametre potrošnje električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno zakonima i propisima koji reguliraju to područje te tehničkim pravilnicima operatora sustava ili distribucijske mreže.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Bijeli – električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila).

Plavi – električna energija obračunava se po jedinstvenoj tarifnoj stavci (JT) svaki dan između 00.00 i 24.00 (mogućnost jednotarifnog i dvotarifnog brojila).

Crveni – električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila). Kod obračuna korištenja mreže koristnik uključen u ovaj tarifni model plača i obračunsku vršnu radnu snagu.

Crni – vaše mjerno mjesto opremljeno je posebnim brojilom kojim putem posebnih uređaja upravlja vaš operator distribucijskog sustava (HEP ODS, odnosno vaša Elektra) i prilagođava vašu potrošnju električne energije potrebama sustava. Na takva brojila najčešće su priključene akumulacijske peći i grijači vode koji su veliki potrošači električne energije. Izmjene na mjernom mjestu može izvoditi samo HEP ODS ili vaša Elektra koja obavlja reguliranu djelatnost. Mi smo opskrbljivač koji obavlja komercijalnu djelatnost i koji sukladno zakonu nije ovlašten za izmjenu i vođenje distribucijskog sustava i upravljanje njime i zato vam te usluge na takav način ne možemo ponuditi. Naravno, i vi možete postati naš potrošač, ali prije toga prvo trebate raskinuti ugovor o takvoj upravljanoj potrošnji s tvrtkom HEP ELEKTRA, opremiti mjerno mjesto odgovarajućim brojilom i promijeniti tarifni model.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svaki dan od 7.00 do 21.00 u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8.00 do 22.00 u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Očitanje brojila i dalje vrši operator distribucijskog sustava.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Promjene brojila ukoliko dođe do kvara vrši operator distribucijskog sustava.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll