Pozdravljeni @CONTRACTOR IME PRIIMEK,

hvala, ker ste nas za svojega dobavitelja brezogljične električne energije . V priponki vam pošiljamo vaš izvod pogodbene dokumentacije.

Nadaljevanje urejanja sprememb na merilnem mestu

V kolikor nam spodaj naštetega še niste posredovali, vas prosimo, da nam skenirano pošjete v odgovoru na to sporočilo v roku 30 dni od nastale spremembe:

  • dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek, notarsko overjena kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju),

  • primopredajni zapisnik ali Vlogo za spremembo lastnika, podpisano s strani prejšnjega lastnika (s števčnim stanjem in datumom odčitka, ki ne smeta biti starejša od 30 dni),

  • če je nepremičnina v solastništvu, Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta, podpisano s strani vseh solastnikov.

Celotno dokumentacijo bomo poslali v potrditev pristojnemu distribucijskemu operaterju (tj. lokalni elektro). O nadaljnjem postopku vas bomo obveščali.

Prejemajte naše novice s klikom na spodnji gumb.

Prijavite se*

*S klikom na ta gumb potrjujete, da se strinjate z obdelavo osebnih podatkov za obveščanje o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov.

Za dodatne informacije smo na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro brezplačni telefonski številki 080 1558 ali z odgovorom na to sporočilo.

Prijazen pozdrav,

vaš GEN-I

    lorem ipsum Lorem Ipsum
Akcijske cene električne energije po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV 0,05999 0,03499 0,05599
Cena z 22% DDV 0,07319 0,04269 0,06831

Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. Znižano mesečno nadomestilo si lahko zagotovite z odločitvijo za prejemanje računov v izključno elektronski obliki.

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov v okviru opravljanja naše dejavnosti in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1. Če ne želite prejemati obvestil o ponudbah podjetja GEN-I, d.o.o., lahko kadarkoli podate zahtevo, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene prejemanja tovrstnih obvestil. To lahko sporočite pisno na sedež upravljavca: GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali v katerokoli njegovo poslovno enoto ali na njegov elektronski naslov: dpo@gen-i.eu . Struktura proizvodnih virov za leto 2018 GEN-I skladno s predpisi zagotavlja pregleden, in brezplačen notranji postopek obravnave gospodinjskih odjemalcev. Za pristojnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov (ECDR), e-pošta: info@ecdr.si , tel. št.: 00386 8 20 56 590. Podrobnejše informacije v zvezi obravnavo pritožb so na www.pocenielektrika.si .