Spoštovani,

pristojni operater distribucijskega sistema (ODS) ni odobril vloge za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina na vašem merilnem mestu @q, z razlogom:

»@sporocilo«

Da bi za vas lahko nadaljevali zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina prosimo, da nam sporočite:

Če bi želeli spremeniti podatke o lastniku in podpisniku pogodbe (plačniku) na vaše ime, prosimo, da nas o tem obvestite, da vam bomo v podpis poslali obrazce, ki jih za tovrstno spremembo potrebujemo. Na osnovi obstoječe Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ter izpolnjenih Vlog za spremembo lastnika in plačnika bomo pri izvajalcu nalog ODS izvedli spremembo lastništva ter zamenjavo dobavitelja.

V primeru, da ste spremenili osebne podatke, kot so ime, priimek ali stalno prebivališče, prosimo, da nam posredujete izpolnjeno in podpisano Izjavo o spremembi na merilnem mestu, ki jo prilagamo v priponki. Skladno s prejeto Izjavo bomo poleg zamenjave dobavitelja uredili tudi spremembo osebnih podatkov.

V kolikor pa bi želeli izvesti zamenjavo dobavitelja na osnovi enakih podatkov, kot jih ima ODS, nam prosimo posredujte na vpogled račun za zemeljski plin trenutnega dobavitelja in v podpis vam bomo poslali novo Pogodbo za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina.

Vašo povratno informacijo nam posredujte z odgovorom na to elektronsko sporočilo ali nas pokličite na brezplačno številko 080 1558 od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in v soboto od 8. do 14. ure.

Prijazen pozdrav,

vaš GEN-I

 
     

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.