<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 600px; max-width: 600px; background: #ffffff;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" style="line-height: 20px;"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td width="30"> </td>
<td>
<p style="margin-bottom: 30px; margin-top: 0; text-align: left; font-size: 16px; color: #646464; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3;">Spoštovani, <br /><br /> zahvaljujemo se vam za izražen interes, da postanemo vaš dobavitelj <strong>Poceni plina</strong>. Pošiljamo vam <strong>Pogodbo o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu z Izjavo za sodelovanje v akciji</strong>, izpolnjeno z vašimi podatki. Prosimo, preverite njihovo pravilnost in preberite tudi vso ostalo pogodbeno dokumentacijo, ki se nahaja <a style="color: #015570; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="/@linktopdf" target="_blank">tukaj</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 30px; margin-top: 0; text-align: center; font-size: 16px; color: #646464; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3;"><strong> Od Poceni plina vas loči le še en korak. <br /><br /> Vse kar morate storiti je, da s klikom na spodnji gumb elektronsko sklenete pogodbo. Vse ostalo bomo uredili mi! </strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="width: 75%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background: #EA5F3B; padding: 20px; text-align: center; font-weight: bold;"><a style="font-family: calibri, arial, sans-serif; color: #ffffff; text-decoration: none; font-size: 22px; display: block; width: 100%; text-align: center; line-height: 20px;" href="https://gen-i.si/menjava-za-dom/potrditev-pogodbe?t=@t"> KLIKNITE <br /> ZA SKLENITEV POGODBE <br /> <span style="font-size: 13px;">z obveznostjo plačila*</span><br /> </a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left; font-size: 11px; color: #646464; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3;"><br />* S klikom na ta gumb potrjujete, da želite oddati naročilo za sklenitev pogodbe z obveznostjo plačila in se strinjate s Pogodbo o dobavi zemeljskega plina, Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji, Pogoji varstva osebnih podatkov, Splošnimi pogoji za oddajo naročila, Rednim cenikom zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 in drugo pogodbeno dokumentacijo.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; margin-top: 0; text-align: left; font-size: 16px; color: #646464; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3;">Informacije o postopku zamenjave dobavitelja dobite v <a style="color: #015570; font-weight: bold;" href="https://www.gen-i.si/media/2083/koristne-informacije.pdf">Koristnih informacijah</a>. Za dodatne informacije ali pomoč nam pišite na <a style="color: #015570; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="mailto:plin@gen-i.si">plin@gen-i.si</a> ali nas pokličite na <strong> 080 1558</strong>. <br /> <br /> Prijazen pozdrav, <br /> <br /> vaš GEN-I</p>
</td>
<td width="30"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 20px;"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.

GEN-I skladno s predpisi zagotavlja pregleden, in brezplačen notranji postopek obravnave gospodinjskih odjemalcev. Za pristojnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov (ECDR), e-pošta: info@ecdr.si , tel. št.: 00386 8 20 56 590. Podrobnejše informacije v zvezi obravnavo pritožb so na www.gen-i.si .