Spoštovani,

na podlagi prejetega obvestila o spremembi lastnika in podpisnika pogodbe o dobavi zemeljskega plina smo za vas pripravili dokumentacijo, na osnovi katere bomo lahko izvedli spremembo. Ker vam želimo čim bolj olajšati vse potrebno za nadaljnjo nemoteno dobavo in omogočiti prihranke, smo v dokumentacijo že vnesli vaše razpoložljive osebne podatke**.

V prilogi vam pošiljamo Pogodbo o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu in obrazce za ureditev spremembe lastnika in podpisnika Pogodbe.

Prosimo vas, da dokumente skrbno preberete in preverite pravilnost vnesenih podatkov. Prav tako preberite tudi ostalo pogodbeno dokumentacijo, ki se nahaja tukaj.

Do podpisa pogodbe vas loči le klik na spodnji gumb,
prek katerega boste lahko kar elektronsko uredili vse spremembe.

KLIKNITE
ZA SKLENITEV POGODBE
z obveznostjo plačila*


* S klikom na ta gumb potrjujete, da želite oddati naročilo za sklenitev pogodbe z obveznostjo plačila in ureditev spremembe lastnika in podpisnika pogodbe ter se strinjate s Pogodbo o dobavi zemeljskega plina, Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji, Pogoji varstva osebnih podatkov, Splošnimi pogoji za oddajo naročila za sklenitev pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, Rednim cenikom zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 in drugo pogodbeno dokumentacijo.

Podpisano dokumentacijo potrebujemo najkasneje v roku 30 dni od nastale spremembe, saj operater distribucijskega sistema, ki ureja spremembe na merilnih mestih, to počne za največ 30 dni nazaj. Pravočasno izpolnjena in vrnjena dokumentacija je zato zelo pomembna za ureditev sprememb v čim krajšem času.

Za morebitno pomoč ali dodatne informacije smo vam na voljo na plin@gen-i.si in 080 1558. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in v soboto od 8. do 14. ure (nedelja in dela prosti dnevi zaprto).

Prijazen pozdrav

vaš GEN-I** Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov. Uporabili smo jih, ker obravnavana sprememba pomeni tudi spremembo na merilnem mestu, to pa je v skladu z določili 148. oz. 271. člena EZ- 1 treba sporočiti najkasneje v 30 dneh po nastali spremembi.

 
     

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.

GEN-I skladno s predpisi zagotavlja pregleden, in brezplačen notranji postopek obravnave gospodinjskih odjemalcev. Za pristojnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov (ECDR), e-pošta: info@ecdr.si , tel. št.: 00386 8 20 56 590. Podrobnejše informacije v zvezi obravnavo pritožb so na www.gen-i.si .