Spoštovani,

zahvaljujemo se vam, da ste za svojega dobavitelja zemeljskega plina izbrali GEN-I.

V priponki vam za arhiv pošiljamo vaš izvod Pogodbe o dobavi zemeljskega plina in ostalo dokumentacijo. Del te sta tudi Vloga za spremembo plačnika/lastnika odjemnega mesta in Soglasje imetnika soglasja za priključitev, ki ju natisnite in oddajte v dopolnitev oz. podpis lastniku merilnega mesta . V primeru, da na Vlogi ni evidentiranega datuma odčitka ter stanja, prosimo, da obenem dopolnite tudi te podatke. Izpolnjeno in podpisano Vlogo skenirajte in nam jo posredujte na elektronski naslov plin@gen-i.si.

Ko bomo od vas prejeli tudi s strani lastnika podpisano Vlogo in soglasje, ju bomo skupaj s Pogodbo poslali pristojnemu operaterju distribucijskega sistema, ki ureja priklope in na koncu potrjuje vse spremembe, vezane na merilna mesta. O poteku postopka pri operaterju vas bomo obveščali.

Želite, da vas v prihodnje obveščamo tudi o ugodnostih, ki jih pripravljamo za svoje odjemalce? Kliknite na spodnji gumb.

PRIJAVITE SE*


* S klikom na ta gumb potrjujete, da se strinjate z obdelavo osebnih podatkov za obveščanje o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov.

Za dodatne informacije ali pomoč nam pišite na plin@gen-i.si ali nas pokličite na 080 1558.

Prijazen pozdrav,
vaš GEN-I

To potrditveno sporočilo, ki ste ga prejeli po elektronski pošti na svoj elektronski naslov (tj. trajni nosilec podatkov), velja kot potrditveno sporočilo o sklenjeni pogodbi in potrditev obrazca za spremembo lastnika in/ali podpisnika pogodbe. Hkrati ste s tem potrditvenim sporočilom na trajno dostopni povezavi prejeli tudi Pogodbo o dobavi zemeljskega plina, Splošne pogoje družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, Pogoje varstva osebnih podatkov, Splošne pogoje za oddajo naročila za sklenitev pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 in drugo pogodbeno dokumentacijo.

 

 
   

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja naše dejavnosti in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1. Če ne želite prejemati obvestil o ponudbah podjetja GEN-I, d.o.o., lahko kadarkoli podate zahtevo, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene prejemanja tovrstnih obvestil. To lahko sporočite pisno na sedež upravljavca: GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali v katerokoli njegovo poslovno enoto ali na njegov elektronski naslov: dpo@gen-i.eu.

GEN-I skladno s predpisi zagotavlja pregleden, in brezplačen notranji postopek obravnave gospodinjskih odjemalcev. Za pristojnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov (ECDR), e-pošta: info@ecdr.si , tel. št.: 00386 8 20 56 590. Podrobnejše informacije v zvezi obravnavo pritožb so na www.gen-i.si .