Spoštovani,

zamenjava dobavitelja električne energije za vaše merilno mesto @q s strani izvajalca nalog distribucijskega omrežja (v nadaljevanju izvajalec nalog DO) ni bila odobrena, ker je pri pregledu svojih evidenc ugotovil:

»@sporocilo«

Da bi za vas lahko nadaljevali zamenjavo dobavitelja električne energije prosimo, da nam sporočite:

Če bi želeli spremeniti podatke o lastniku in podpisniku pogodbe (plačniku) prosimo, da nas o tem obvestite, da vam bomo v podpis poslali obrazce, ki jih za tovrstno spremembo potrebujemo. Na osnovi obstoječe Pogodbe o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu ter izpolnjenih Vlog za spremembo lastnika in plačnika bomo pri izvajalcu nalog DO izvedli spremembo lastništva ter zamenjavo dobavitelja.

V primeru, da ste spremenili podatke, kot so naziv ali naslov sedeža podjetja, prosimo, da nam posredujete ustrezno dokazilo. Skladno s prejetim dokazilom bomo poleg zamenjave dobavitelja uredili tudi spremembo podatkov.

V kolikor pa bi želeli izvesti zamenjavo dobavitelja na osnovi enakih podatkov, kot jih ima izvajalec nalog DO, nam prosimo posredujte na vpogled račun za električno energijo trenutnega dobavitelja in v podpis vam bomo poslali novo Pogodbo za zamenjavo dobavitelja električne energije.

Vašo povratno informacijo nam posredujte z odgovorom na to elektronsko sporočilo ali nas pokličite na brezplačno številko 080 1558 od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure  in v soboto od 8. do 14. ure. 

Prijazen pozdrav,

vaš GEN-I

 
     

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.