Spoštovani,

z veseljem vam sporočamo, da je zamenjava dobavitelja električne energije za vaše merilno mesto odobrena s predvidenim začetkom dobave @datum.

Najkasneje v petih dneh od predvidenega datuma začetka dobave bo izvajalec nalog distribucijskega operaterja (nadalje: izvajalec nalog DO) izvedel odčitek števčnega stanja vašega merilnega mesta. V izogib zamiku začetka dobave prosimo, da mu omogočite dostop do števca, saj bo zamenjava dobavitelja dejansko izvedena z odčitkom izvajalca nalog DO.

Če vaš števec omogoča daljinsko sporočanje mesečne porabe električne energije, bo odčitek izveden avtomatsko in se za vas po zamenjavi dobavitelja ne bo nič spremenilo. Stanja vam tudi v prihodnje ne bo potrebno sporočati, računi pa bodo izstavljeni po dejanski porabi.

V kolikor avtomatsko odčitavanje ni vzpostavljeno, vam svetujemo, da nam med 1. in 3. dnem vsakega meseca sporočate števčno stanje preko spletnega portala Moj GEN-I in se tako izognete morebitnemu visokemu poračunu.

Na portalu lahko dostopate tudi do računov v PDF obliki in si poenostavite njihovo plačevanje ter hkrati storite nekaj dobrega za okolje, saj bo vaš arhiv računov odslej v elektronski in ne več v papirnati obliki.

Za izkazano zaupanje se vam zahvaljujemo. V primeru dodatnih vprašanj nas lahko pokličete od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in v soboto od 8. do 14. ure na brezplačno številko 080 1558 ali nam pišete na naš elektronski naslov elektrika@gen-i.si.

Prijazen pozdrav,

vaš GEN-I

 
     

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.