Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za izražen interes, da postanemo vaš dobavitelj električne energije. Pošiljamo vam Pogodbo o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu z Izjavo za sodelovanje v akciji, izpolnjeno z vašimi podatki. Prosimo, preverite njihovo pravilnost in preberite tudi vso ostalo pogodbeno dokumentacijo, ki se nahaja tukaj.


Vse kar morate storiti je, da s klikom na spodnji gumb elektronsko sklenete pogodbo. Vse ostalo bomo uredili mi!

KLIKNITE
ZA SKLENITEV POGODBE
z obveznostjo plačila*


* S klikom na ta gumb potrjujete, da želite oddati naročilo za sklenitev pogodbe z obveznostjo plačila in se strinjate s Pogodbo o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu, Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji, Pogoji varstva osebnih podatkov, Splošnimi pogoji za oddajo naročila za sklenitev pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, Rednim cenikom električne energije za male poslovne odjemalce in drugo pogodbeno dokumentacijo. Sklenitev in izvajanje Pogodbe o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, katere sestavni del so Splošni pogoji družbe Gen-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem ter vsakokrat veljavni Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, je na voljo samo za merilna mesta odjemalcev na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 41 kW. V primeru, da se ob sklenitvi ali med izvajanjem Pogodbe ugotovi, da kupec ne izpolnjuje pogojev za status malega poslovnega odjemalca, dobavitelj Pogodbe ni dolžan skleniti oz. lahko od nje kadarkoli odstopi brez odpovednega roka. Takšnemu kupcu se vsa dobavljena električna energija zaračuna po cenah vsakokrat veljavnega Cenika SODO d.o.o. za zasilno oskrbo z električno energijo – kategorija Ostale vrste odjema, povečanih za 50% in od odjemalca zahteva povračilo vse nastale škode. Cenik zasilne oskrbe objavljen na spletni strani SODO. Mali poslovni odjemalec in njegova/e odgovorna/e oseba/e pod materialno in kazensko odgovornostjo jamčijo, da so podatki, zagotovila in izjave o izpolnjevanju pogoja statusa malega poslovnega odjemalca, ki so bili posredovani dobavitelju ob sklenitvi in ves čas trajanja pogodbe resnični, pravilni in popolni ter niso zavajajoči. 

Za dodatne informacije ali pomoč nam pišite na elektrika@gen-i.si ali nas pokličite na 080 1558.

Prijazen pozdrav,

vaš GEN-I

 
     

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.