Do leta 2030 tisoč MW sončnih elektrarn in več kot milijardo evrov investicij za zeleno in digitalno preobrazbo

Z namenom, da uspešno naslovimo podnebno krizo, smo v GEN-I oblikovali dolgoročen Strateški razvojni načrt, po katerem nameravamo do leta 2030 investirati 1,06 milijarde evrov v naložbe, ki bodo pospešile in omogočile razogljičenje Slovenije, ter postaviti 1.000 MW sončnih elektrarn različnih velikosti.  

Z lastno strokovno ekipo pod koordinacijo dr. Dejana Paravana, direktorja strateškega inoviranja, smo pripravili analizo stanja in potencialnega razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije (EES). Rezultati so za Slovenijo več kot spodbudni, saj kažejo, da lahko ob ohranitvi štirih ključnih ciljev zagotavljanja kakovosti EES (okoljski cilj, neodvisnost, zanesljivost in konkurenčnost) Slovenijo razogljičimo že pred letom 2050. K temu cilju bomo v prihajajočem obdobju pristopili še bolj razvojno naravnano in ambiciozno. 

»V GEN-I se zavedamo svoje odgovornosti, da obvarujemo planet za prihodnje generacije. Zato smo zastavili ambiciozen, a uresničljiv načrt, ki omogoča razvoj in razogljičenje posameznika, podjetij in družbe, hkrati pa ohranja konkurenčnost in ne povečuje uvozne odvisnosti,« je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi Strateškega razvojnega načrta poudaril dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I. 

1,06 milijarde evrov investicij bomo usmerili v nove tehnologije in digitalizacijo. Že v prihodnjih devetih letih bomo zgradili 1.000 MW novih sončnih elektrarn vseh velikosti, vlaganja pa bomo usmerili tudi v hranilnike energije, ki bodo zagotavljali stabilnost elektroenergetskega sistema. Še naprej bomo vlagali v razvoj in upravljanje fleksibilnih virov, s tehnologijo in digitalizacijo pa bomo postali tudi največji agregator fleksibilnosti na prenosni in distribucijski ravni.  

 

Zelena preobrazba v digitalno tehnološko podjetje 

Skladno z zastavljenimi načrti bomo razogljičil tudi svoje lastno delovanje, in to že do leta 2025. S tem bomo delovali kot vodilni promotor čim hitrejšega razogljičenja slovenske družbe. S prihajajočim investicijskim ciklom in popolno usmeritvijo v razogljičenje se bomo preobrazil iz energetske družbe v digitalno tehnološko podjetje. Kot gonilna sila pri razvoju novih digitalnih in podatkovnih storitev bomo svojim odjemalcem omogočili enostavno ter stroškovno učinkovito integracijo »trajnostnega energetskega kroga« v elektroenergetska omrežja. Za uresničitev zastavljenih načrtov bomo do leta 2030 zaposlili do 700 novih sodelavcev z različnimi znanji in izkušnjami, ki bodo pripomogli k zeleni preobrazbi.  

Na sliki z desne proti levi: dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I,
in dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja

Po rekordnem letu 2020, ko je naše trgovanje s prek 140 TWh prvič preseglo 100 TWh, smo do leta 2030 predvideli povečanje prodane elektrike na mednarodnih trgih na debelo na 1.000 TWh, kar predstavlja skoraj 100-kratnik porabe elektrike celotne Slovenije. Dodatno v tujini načrtujemo še širitev na področju maloprodaje. Z akvizicijami manjših dobaviteljev želimo do leta 2030 dobavljati elektriko 1,2 milijona odjemalcem. Tako s svojim mednarodnim delovanjem povezujemo Slovenijo z globalnimi megatrendi, naše investicije pa usmerjamo predvsem v lokalno okolje.  

Skupina GEN-I je sicer že danes vodilni promotor in pospeševalec zelene preobrazbe pri nas. S pričetkom letošnjega leta smo se v celoti odpovedali fosilnim gorivom in tako od 1. januarja 2021 vsem odjemalcem dobavljamo izključno električno energijo brez fosilnih virov. Do zdaj smo v Sloveniji postavili več kot 2.100 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo, prvo samooskrbno sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah in prvo samooskrbno OVE skupnost v Budanjah pri Ajdovščini. Že več kot deset let veljamo za vodilnega kupca energije iz razpršenih obnovljivih virov. Z znanjem, ambicioznostjo in predanostjo skupnim ciljem optimistično zremo v zeleno prihodnost. 

Aktualne novice