GEN-I na 7. srečanju partnerjev predstavil aktualne trende

Družba GEN-I, najhitreje rastoče elektroenergetsko podjetje v Sloveniji ter eno vodilnih v srednji in jugovzhodni Evropi, je organizirala že 7. srečanje partnerjev GEN-I. Na tradicionalnem dogodku, ki se ga je udeležilo 115 največjih poslovnih partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, so udeležencem predstavili aktualne razmere na trgu električne energije in zemeljskega plina, novosti na področju energetske zakonodaje ter inovativne rešitve družbe GEN-I za velike poslovne odjemalce. Na praktični delavnici so se udeleženci srečanja seznanili s postopki pridobivanja nepovratnih sredstev na razpisih za učinkovito rabo energije.

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, je predstavil poslovanje in rezultate Skupine GEN-I v letu 2013 ter posebej izpostavil povečano dobičkonosnost: »Skupina GEN-I je v letu 2013 ustvarila dobrih 9,8 mio evrov čistega poslovnega dobička, kar je za 18,8 odstotkov več kot leto prej. Pomemben za poslovanje družbe in povečanje regionalnega poslovanja je bil tudi vstop na hrvaški trg, kjer je GEN-I prvi in največji alternativni dobavitelj električne energije končnim odjemalcem. V Avstriji, Italiji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem z električno energijo in zemeljskim plinom oskrbujemo že več kot 120.000 odjemalcev. Prodali smo 24,3 TWh električne energije in 0,9 TWh zemeljskega plina ter ustvarili 1,28 milijarde prihodkov. Za izjemne rezultate Skupine GEN-I je zaslužnih 192 zaposlenih, ki smo jih imeli konec leta 2013 kar 26 % več kot leto prej.«

Osrednji del srečanja je bil namenjen predstavitvi trendov na energetskih trgih, kjer trenutno vladajo zelo težke razmere, ki narekujejo zgodovinsko nizke cene električne energije. V začetku letošnjega leta so namreč največji proizvajalci električne energije v Evropi objavili negativne rezultate poslovanja, vse pogostejše pa so tudi novice o zaustavitvah elektrarn na plin in premog zaradi nerentabilnosti.  

Na boljšem bodo letos predvsem podjetja, ki zaradi padanja cen električne energije znižujejo stroške oskrbe z električno energijo, in poslovni odjemalci GEN-I, ki imajo  v letu 2014 v povprečju za 7 odstotkov nižje stroške nabave električne energije kot v letu 2013. Družba GEN-I namreč z znanjem in inovativnimi produkti skrbi, da imajo njihovi poslovni partnerji v različnih tržnih pogojih čim bolj ugodne cene. GEN-I je razvil  tržnim razmeram prilagojene strukturirane produkte, s katerimi bodo poslovni partnerji lahko kupili energijo za več let vnaprej in tako v daljšem obdobju izvajali strategije obvladovanja stroškov nabave električne energije in zemeljskega plina. V zadnjem letu je družba še dodatno okrepila svojo analitsko službo, ki je osredotočena na ocenjevanje razmer na trgu in spremljanje gibanja cen v bodoče. Strokovne analize družba deli s svojimi zvestimi odjemalci ter jim pomaga pri sprejemanju pravih odločitev na volatilnem energetskem trgu.

 

Namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, Martin Novšak, MBA, je ob tem pojasnil: »Skupina GEN kljub trenutni situaciji na trgu še naprej uspešno uresničuje svoje poslanstvo ter slovenskim odjemalcem zagotavlja zanesljivo in trajnostno oskrbo z električno energijo. V teku je niz pomembnih investicij za nadgradnjo obstoječih objektov in izgradnjo novih (drugi blok jedrske elektrarne Krško in hidroelektrarne na Savi), s katerimi bomo povečali zanesljivost dobave električne energije ter tako prispevali k trajnostnemu razvoju Slovenije.«

Častni gost srečanja, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, mag. Bojan Kumer, je predstavil novi Energetski zakon, ki bo začel veljati 22. marca 2014. Poleg splošne predstavitve zakona in prenosa EU direktiv se je osredotočil  na novosti, ki jih prinaša za slovenske odjemalce električne energije in zemeljskega plina. Na koncu je še razložil pretekla dogajanja glede sheme OVE. 

Aktualne novice