GEN-I partner projekta FutureFlow

Projekt FutureFlow bo povezal štiri sistemske operaterje iz osrednje in južne Evrope, ki se dnevno soočajo z vse večjimi izzivi zagotavljanja varnosti energetskega sistema. Zaradi vse večjega deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov so se drastično zmanjšale zmogljivosti običajnih načinov zagotavljanja stabilnosti in preprečevanja ozkih grl z redispečiranjem, ki temeljijo na fosilnih gorivih. V prihodnosti Evropo čakajo izzivi zagotavljanja stabilnosti in varnosti prenosnega omrežja, kjer bo potreben intenziven, predvsem pa celosten pristop na regionalni ravni. Projekt, ki ga je pred kratkim odobrila Evropska komisija v okviru pobude Obzorje 2020, obsega raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki bodo odjemalcem in razpršenim virom poleg konvencionalnih enot omogočile tudi udeležbo na izravnalnem trgu in trgu redispečiranja.

GEN-I in drugi partnerji v konzorciju so se dogovorili, da bodo skupaj raziskali kombinacijo dveh načinov zagotavljanja rešitev s pomočjo regionalnega sodelovanja:

  • Zasnova regijske, čezmejne, tehnične in ekonomske sheme: namenjena je sodelovanju naprednih poslovnih in industrijskih odjemalcev ter razpršenih virov iz obnovljivih virov pri zagotavljanju inovativnih sistemskih storitev v okoljih sistemskih operaterjev z omejenimi možnostmi.
  • Razvoj in pilotno testiranje prototipa celovite IT platforme in s tem povezanih ekonomskih modelov, ki bodo podpirali tovrsten način sodelovanja.

Raziskave in inovacije vključujejo dejanske akterje na trgu z energijo (pričakuje se, da bo na območju, ki ga pokrivajo štirje sistemski operaterji, na voljo od 30 in 45 MW sistemske rezerve), in sicer z vidika:

  • prototipov inovativnih platform za prilagajanje odjema v vseh štirih območjih nadzora,
  • prototipa regionalne IT platforme, ki bo platformam za prilagajanje odjema omogočala dostop do mednarodnih trgov,
  • omogočanja optimizacije pomembnih funkcij v okoljih sistemskih operaterjev z regionalne perspektive,
  • pilotskega testiranja omenjenih platform in povezav na podlagi postopno vse zahtevnejših primerov uporabe, ki vključujejo dejanske udeležence na trgu z električno energijo,
  • naknadne analize za oceno učinka, na podlagi katere se bodo oblikovala priporočila za širitev in implementacijo najobetavnejših primerov rabe.

GEN-I bo kot izkušen akter na mednarodnih trgih sistemskih storitev sodeloval pri raziskavah in razvoju smernic za udeležbo poslovnih in industrijskih odjemalcev ter razpršenih virov pri analizi čezmejnih potencialov za izravnavo odjema in pri potrditvi prototipa platforme, razvite v okviru projekta.

GEN-I bo s svojo mednarodno infrastrukturo za oskrbo z električno energijo skupaj z drugim partnerjem znotraj konzorcija zagotavljal do 40 MW sistemske rezerve v štirih državah (Slovenija, Avstrija, Madžarska in Romunija), namenjene izvedbi pilotnih testov za naknadno analizo učinka in pripravo priporočil za širitev najobetavnejših primerov rabe.

Partnerji v projektu FutureFlow, ki ga v celoti financira Evropska komisija, so: ELES (Slovenija), APG (Avstrija), MAVIR (Madžarska), TRANSELECTRICA (Romunija), CyberGrid (Avstrija), Gen-I (Slovenija), SAP (Nemčija), Gemalto (Francija), 3E (Belgija), EIMV (Slovenija), EKC (Srbija), Elektro Energija (Slovenija).

Aktualne novice