GEN-I »pridelal« izredno uspešno prvo polletje 2009

Razloge za te številke gre iskati po besedah dr. Roberta Goloba predsednika uprave GEN-I v: »Ves čas GEN-I aktivno vlaga v širitev poslovne infrastrukture in to lahko s pridom izkoriščamo tudi v recesijskih časih, saj lovimo medregionalna cenovna nihanja in ravno to je naša glavna konkurenčna prednost pri prodaji končnim odjemalcem, ki jim lahko ponudimo najbolj primerne cene. Danes lahko nudimo slovenskemu trgu zanesljivo oskrbo in najnižje cene tudi zato, ker smo prisotni na 14-ih tujih trgih od Nemčije, Italije, Avstrije in Madžarske na severu, do Grčije in Albanije na jugu.«

Skupina GEN-I s hčerinskimi družbami ter trgovinskimi predstavništvi v tujini je ponovno zabeležila odlične poslovne rezultate. Tako je imela skupina GEN-I v letu 2008 377,9 mio. evrov prihodkov od prodaje, letos pa že v prvih šestih mesecih skoraj 233 mio evrov. Čisti dobiček poslovnega leta skupine GEN-I je bil v preteklem letu dobrih 10 mio. evrov, v prvem polletju letošnjega leta pa je znašal že več kot 11 mio. evrov. V letu 2008 je skupina GEN-I prodala 5 TWh električne energije, do konca junija letos pa je skupina za leto 2009 že prodala 6,4 TWh električne energije. »Poslovno leto 2009 bo za GEN-I kljub recesiji izredno uspešno, predvsem pa tudi najbolj intenzivno z vidika vlaganja v nove produkte in trge, ki smo jih celo povečali, ne zmanjšali, saj se zavedamo, da bomo tako iz krize izšli še bolj pripravljeni na nove priložnosti,« pravi predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

                                                                                                                                                                                                                                              

 KONSOLIDIRANI PODATKI SKUPINE GEN-I 2007  2008  30.6.2009 
 Skupni čisti prihodki od prodaje  153.257.682,00  377.512.842,00  232.956.617,00
 Čisti celotni dobiček  3.679.059,00  10.163.849,00  11.077.136,00
 Povprečno št. zaposlenih v skupini/podjetju (po številu ur)  26,00  39,30  72,00

Poslovni model GEN-I, ki brez navzkrižja interesov optimizira odkup od proizvajalcev in prodajo končnim odjemalcem, je ponovno dokazal, da je dobra podlaga za uspešno poslovanje. Tako kljub zmanjšanju gospodarske rasti in posledično odjema električne energije družba pospešeno vlaga v razvoj in trženje nove blagovne znamke »Poceni elektrika«, v ključne ljudi, delovne procese, informacijske platforme in v nadaljnje širitve na regionalnem trgu ter povečanje obsega poslov in pridobivanje stabilnih dolgoročnih partnerskih odnosov v vzhodni in južni Evropi.

GEN-I sponzor Družba GEN-I je ponosni sponzor Primoža Kozmusa, ki je avgusta po prihodu s svetovnega prvenstva od GEN-I in GEN energije prejel 5 tisoč evrov nagrade za uspeh in sodeloval pri odprtju klicnega centra (poleg Nove Gorice tudi) na lokaciji sedeža družbe GEN-I, v Krškem. Primož Kozmus je ob tej priložnosti sprejel in odgovoril na tri klice novih strank in jim podelil mesec dni brezplačne elektrike. »Primož ima konec tega meseca rojstni dan in ob tej priložnosti se je GEN-I odločil za dodatno nagrado v višini 2.500 evrov, kot spodbudo za prihodnost,« je povedal dr. Robert Golob (tudi sam nekoč aktivni športnik).

FOTOGRAFIJA: Dr. Robert Golob, GEN-I, Kevo Vladmir, Primož Kozmus, Martin Novšak, GEN energija (od leve proti desni) v Krškem, 21. avgusta 2009

Aktualne novice