GEN-I z 10 % tržnim deležem in še nižjimi cenami plina

GEN-I: 10 % TRŽNI DELEŽ V SAMO DVEH TEDNIH, ZATO OD DANES ŠE NIŽJE CENE PLINA
Po objavi vstopa na trg zemeljskega plina za gospodinjstva 13. septembra letos je GEN-I v samo 15. dneh prejel več kot 10.000 izpolnjenih povpraševanj za zamenjavo dobavitelja. Glede na podatke o letni porabi teh odjemalcev je družba GEN-I s tem dosegla rekordni 10 % tržni delež oskrbe gospodinjstev v Sloveniji z zemeljskim plinom. To je bil cilj, ki naj bi ga dosegli v 3 letih!

Po podatkih finskega inštituta VaasaETT Ltd je GEN-I s tem postavil rekord v preklopih odjemalcev (t.i. switch rate) na področju zemeljskega plina v Evropi. Za najuspešnejši prodor na trg zemeljskega plina je do sedaj v literaturi štel primer z Irske, ko je ponudnik v treh mesecih (zadnji kvartal leta 2010) osvojil 23 % tržni delež.

Slovenski potrošniki so tako pokazali, da se še kako zanimajo za dogajanje na trgu zemeljskega plina in da se znajo racionalno obnašati, ko je na trgu dober ponudnik. Ker so se tako hitro odzvali, bo lahko družba GEN-I še dodatno znižala cene plina za vse svoje stranke, tako že obstoječe kot nove, za 10 % do 31.12.2012. Cena plina pri GEN-I je tako od danes, 1.10., do 31.12.2012 0,3599 EUR/Sm3. To je ne le najnižja cena na trgu ta hip, temveč je tudi do 30% nižja od cen konkurence. Seveda še naprej ostaja v veljavi zaveza GEN-I, da do 30.6.2013 naše cene ne bodo presegle 0,3999 EUR/Sm3 in da bodo tudi po tem datumu zelo verjetno enake ali pa celo še nižje. Da je to verjetno in možno, kažejo v zadnjih 3 letih zelo stabilne cene zemeljskega plina na nemški borzi NCG.

GEN-I ostaja najcenejši ponudnik na trgu - prihranki še vedno do 400 evrov na gospodinjstvo
GEN-I kljub napovedanim nižanjem cen ostalih ponudnikov ostaja najcenejši ponudnik zemeljskega plina za odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje.
Primerjava ponudb pokaže, da so prihranki ob prehodu h GEN-I kljub znižanju cen konkurence še vedno visoki, tudi do 20 %. Najvišji prihranki so v primerjavi z največjimi distributerji kot npr. Energetika Ljubljana, Adriaplin ter Plinarna Maribor, ki obvladujejo približno 75 % tržni delež gospodinjskih odjemalcev.
Na primer: Prihranki štiričlanske družine v Ljubljani v stanovanju z letno porabo 800 m3 ob preklopu na GEN-I znašajo v samo enem letu 100 evrov, v stanovanjski hiši z letno porabo 2.300 m3 pa celo 283 evrov. Podobno visoki so prihranki v Mariboru ter Novi Gorici, kjer znašajo za enako stanovanje 67 oziroma 163 evrov ter hišo 193 oziroma 423 evrov. 

Zanesljivost dobav na najvišjem nivoju
GEN-I je z današnjim 1. oktobrom uvozil prve količine zemeljskega plina za svoje poslovne in gospodinjske odjemalce. Prve dobave po pričakovanjih potekajo odlično, saj je med dobavitelji družbe GEN-I nemški RWE, ki spada med največje svetovne energetske družbe.
RWE je eden največjih evropskih energetskih koncernov. Ima 52 milijard EUR prihodkov, 8 milijonov odjemalcev zemeljskega plina, lastna podzemna skladišča širom Evrope in prodaja 30 milijard Sm3 zemeljskega plina. Geoplin, ki uvozi 95 % vsega zemeljskega plina za Slovenijo, je po prihodkih za 150 krat manjši od RWE.
Zanesljivost dobav za slovenski trg je glede na razpršenost nabavnih virov GEN-I nedvomno najmanj na enakem nivoju tistemu, ki so ga bili slovenski odjemalci deležni do sedaj. Glede na to, da plin, ki ga v Sloveniji prodaja GEN-I, ne prečka nezanesljivih ukrajinskih ozemelj, pa oskrba naših odjemalcev ne bo ogrožena niti v primeru ponovnih sporov med Rusijo in Ukrajino.

Aktualne novice