GEN-I Zagreb med top 10 hrvaških izvoznikov

Družba GEN-I Zagreb je leto 2017 zaključila s 158 milijonov evrov prihodkov od izvoza, kar je 57,8 odstotkov več kot prejšnje leto in se tako uvrstila na visoko osmo mesto na lestvici hrvaških izvoznikov. GEN-I je z ustrezno strategijo in prilagoditvijo hrvaškemu energetskemu trgu ustvaril najvišje prihodke z izvozom v primerjavi z ostalimi ponudniki električne energije.

Vir: Poslovni dnevnik in Bisnode d.o.o.

Cilj družbe je, da s cenovno ugodno ponudbo električne energije in zemeljskega plina, prilagojeno potrebam kupcev, hitro in učinkovito storitvijo, informiranjem kupcev glede možnosti zamenjave dobavitelja in širjenjem ponudbe, poveča delež poslovanja na hrvaškem trgu. Eden izmed primerov širitve ponudbe inovativnih storitev je možnost odkupa električne energije, proizvedene iz sončnih elektrarn, ki jo GEN-I od letošnjega leta nudi kupcem na hrvaškem trgu, s čimer potrjuje predanost celotne Skupine GEN-I zeleni energiji in zmanjšanju ogljičnega odtisa.  

GEN-I je na hrvaškem trgu osredotočen na oskrbo malih in srednje velikih podjetij ter gospodinjstev na področju prodaje električne energije, medtem ko namerava Skupina GEN-I ostati najprodornejši in največji igralec na energetskih trgih jugovzhodne Evrope. Cilj Skupine je ostati najboljši izbor za vse segmente energetske verige, vključujoč optimizacijo proizvodnje in uporabe virov energije ter trgovanje, kar ustvarja z uravnoteženjem globalnih trgovalnih principov, prilagajanjem lokalnim trgom, inovativnim pristopom in zagotavljanjem dolgoročnih partnerskih odnosov.

Inovativnost je glavna značilnost Skupine GEN-I in družba GEN-I Zagreb, kot del Skupine, je pripravljena svoje znanje in izkušnje usmeriti v inovacije, ki so hrvaškemu trgu vsekakor potrebne.

Aktualne novice