Odličnost projekta GEN-I Sonce ponovno zaznana v svetu

Zelena obveznica, v vrednosti 14 milijonov evrov, ki jo je leta 2017 izdala družba GEN-I Sonce, je bila s strani bonitetne agencije Moody's iz New Yorka ocenjena z odlično oceno (Green Bond Assessment – GB1).

Za GEN-I Sonce je to že drugo veliko mednarodno priznanje, saj je v lanskem letu prejel s strani mednarodne organizacije »Climate Bonds Initiative« tudi »Green Bond Pioneer Award«, ki je ugledno priznanje, namenjeno podjetjem, finančnim institucijam in vladam za dosežke na področju razvoja zelenih obveznic (več v novici).

Anna-Zubets-Anderson, podpredsednica in višja analitičarka bonitetne agencije Moody's, pravi, da je bila GB1 ocena odličnosti prve zelene obveznice v Sloveniji podana predvsem zaradi omogočanja izgradnje sončnih elektrarn vrhunske kakovosti in celovitega poročanja o okoljskih vplivih v času veljave zelene obveznice.

Zelena obveznica, katere največja investitorja sta SID banka in Nova KBM, je v slovenski prostor prinesla nov način iskanja sredstev za trajnostne projekte, ki spodbujajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in tako omogoča, da je sončna elektrarna dostopna skoraj vsem potencialnim investitorjem.

Skupina GEN-I, ki je konec leta 2016 kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopila na trg samooskrbe, je omogočila že 800 slovenskim gospodinjstvom samooskrbo z električno energijo pridobljeno iz sonca. Sončne elektrarne so skupno proizvedle že več kot 5 GWh čiste in okolju prijazne zelene električne energije in prispevale k znižanju emisij CO2 za 2,5 milijona kg. Prva v Sloveniji je postavila tudi sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu in prvo sončno elektrarno za samooskrbo na poslovnem objektu. Svoje poslanstvo širi tudi na Hrvaško, kjer je lani postavila prvo poslovno sončno elektrarno.

»Ponosni smo, da so naši interni standardi poslovanja v skladu s principi zelene obveznice in najboljšimi praksami (Green Bond Principles) ter ocenjeni s strani svetovno priznane bonitetne agencije Moody's z odličnim 1,2 faktorjem, kar uvršča GEN-I Sonce na prvo mesto v ocenjevanju praks zelenih obveznic,« pojasnjuje Gregor Lojk, finančni direktor Skupine GEN-I.

»Odlična uvrstitev je za Skupino GEN-I potrditev, da smo na tem področju vodilni igralec in nenazadnje spodbuda, da s svojim znanjem in postavljeno infrastrukturo še naprej zagotavljamo povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa,« je poudaril dr. Robert Golob, predsednik uprave Skupine GEN-I.

Moody's obvestilo si lahko v celoti preberete na tej povezavi. 

Aktualne novice