Projekt FutureFlow: s čezmejnim povezovanjem in z aktivnimi odjemalci do uravnoteženih frekvenc v elektroenergetskem omrežju

S konferenco na Dunaju je 12 partnerjev iz osmih evropskih držav zaokrožilo štiri leta trajajoči mednarodni projekt, ki je bil zasnovan z namenom iskanja novih rešitev za izravnavo elektroenergetskega sistema v spreminjajočem se elektroenergetskem okolju. V projektu, ki ga je koordinirala slovenska družba ELES, je sodelovala tudi razvojna ekipa GEN-I.

Naša ekipa je obravnavala vlogo naprednih odjemalcev, ki naj bi bili v prihodnosti sposobni v nekaj sekundah povečati ali zmanjšati lastno porabo elektrike in s tem delno prevzeti funkcijo, ki jo danes opravljajo veliki tradicionalni proizvajalci električne energije. V pilotne teste je bilo vključenih 96 aktivnih odjemalcev iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Romunije s 50 MW potenciala za nudenje fleksibilnosti. Po več kot 300 urah različnih testiranj so rezultati pokazali, da je sodelovanje aktivnih odjemalcev pri nudenju avtomatske rezerve za povrnitev frekvence tehnično možno.

Slika 1 : Rok Lacko, vodja službe za razvoj energetskih storitev GEN-I, na zaključni konferenci projekta FutureFlow

Za vpeljavo rešitev v prakso bo potrebnih še precej prilagoditev, tako regulatornega okvira kot samega razmišljanja vseh vpetih v spremembe. Optimizirati bo treba učinkovitost sistema in omogočiti, da se ista fleksibilnost uporabi na različnih trgih ali za različne storitve.

Ne glede na izzive, s katerimi se bo še treba soočiti, je Janez Kopač, direktor Sekretariata Energetske skupnosti, ki je tudi gostil zaključno konferenco, zaključil, da bodo rezultati projekta FutureFlow kmalu postali sedanjost, saj bo uvajanje nastalih rešitev olajšalo življenje odjemalcev električne energije in prispevalo k doseganju ciljev zniževanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050.

FutureFlow je poleg znanstvenih ugotovitev prinesel tudi prototipne rešitve, ki jih bo lahko industrija uporabila v realnem gospodarstvu.

Več o projektu in njegovih rezultatih si lahko preberete na spletni strani FutureFlow.

Aktualne novice