S partnerji o novostih na trgih električne energije

Družba GEN energija danes v Krškem gosti partnerje družbe GEN-I na tradicionalno odlično obiskanem srečanju, namenjenem proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije (OVE in SPTE), na katerem strokovnjaki proizvajalcem električne energije predstavijo trende na trgih električne energije ter novosti na področju regulative. Na letošnjem srečanju je posebna pozornost namenjena seznanjanju z usmeritvami vlade Republike Slovenije na področju podpornih shem.

Partnersko srečanje je ena od sicer številnih oblik delovanja, s katerimi GEN-I poslovnim partnerjem omogoča čim bolj strokovno oblikovanje nakupnih strategij

Aktualne novice