Hamburger
PODRŠKA / PROMJENA OPSKRBLJIVAČA

Promjena opskrbljivača

Sve o promjeni opskrbljivača.

Promjena opskrbljivača je besplatna. Ako kupujete električnu energiju kao pravna osoba provjerite uvjete za raskid ugovora s trenutačnim opskrbljivačem.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Na temelju potpisanog ugovora pokrećemo postupak promjene opskrbljivača kod HEP Operatora distribucijskog sustava.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Promjena opskrbljivača sama za sebe ne može prouzrokovati prekid opskrbe električnom energijom.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Promjena opskrbljivača izvodi se u sustavu koji nije povezan sa mrežom električne energije. Prilikom promjene opskrbljivača ne mijenja se operator distribucijskog sustava niti lokalna Elektra.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Priključak na elektroenergetsku mrežu može izvršiti isključivo lokalni ovlašteni operator distribucijskog sustava bez obzira kojeg opskrbljivača električnom energijom odaberete.

Did this information help you?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll