Hamburger
TVRTKE / ELEKTRIČNA ENERGIJA / DOKUMENTI

Električna energija

Dokumenti i izvješća

 

Opći uvjeti opskbljivača za opskrbu poduzetništva električnom energijom

Molimo vas da prije potpisivanja ugovora pročitate Opće uvjete društva GEN-I Hrvatska d.o.o. u Hrvatskoj za opskrbu električnom energijom poslovnih kupaca: 

 

Obavijest o novim općim uvjetima

Obavještavamo Vas da s danom 12.09.2023. stupaju na snagu novi Uvjeti opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo, koji se odnose na sve kupce iz kategorije poduzetništvo, koji sklope Ugovor o opskrbi poduzetništva električnom energijom od 12.09.2023 dalje (uključujući 12.9.2023.)

Za postojeće kupce koji su sklopili Ugovor o opskrbi poduzetništva električnom energijom prije 12.09. 2023. nastavljaju se primjenjivati Uvjeti opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo od 13. siječnja 2017. godine s izmjenama i dopunama od 8. rujna 2022. godine.

 

Informacije o iznosima tarifnih stavki za kupce iz kategorije poduzetništvo

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu poduzeća HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o., koje obavlja javnu uslugu oskrbe električnom energijom, na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za kupce iz kategorije poduzetništvo bez naknade za korištenje mreže - Tablica 2.

 

Program mjera za poticanje energetske učinkovitosti

Svrha aktivnosti i cilj tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. predstavljanje je mjera za poticanje korištenja energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti, koje će s troškovnog aspekta biti zanimljive za krajnje potrošače energije, a istovremeno i poslovno zanimljive za tvrtke. Krajnjim potrošačima želimo omogućiti uvid u široku paletu usluga, čijim će se izvođenjem postići osnovni cilj programa – osvješćivati krajnje korisnike o učinkovitom korištenju energije i skrbi za okoliš te ih usmjeravati na izvore koji im mogu ponuditi dodatne informacije o izvođenju mjera za učinkovito korištenje energije.

 

Praktične informacije u svezi s pravima krajnjih kupaca električne energije - poduzetništvo

Sukladno važećem Zakonu o tržištu električne energije (NN, br. 111/21, dalje u tekstu: ZTEE) i Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN, br. 100/22, dalje u tekstu: OU HERA-e) u ovom dokumentu nalaze se praktične informacije u svezi prava krajnjih kupaca električne energije – poduzetništvo, i druge informacije.

 

Dokumenti

 

Izvješće o kvaliteti usluge

  • Izvješće o kvaliteti usluge za 2023. godinu: Temeljem članka 73. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 84/22) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 77. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.
  • Izvješće o kvaliteti usluge za 2022. godinu: Temeljem članka 71., stavke 1 Pravilnika  o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 84/22) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 72. Pravilnika  o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.
  • Izvješće o kvaliteti usluge za 2021. godinu: Temeljem članka 77., stavke 1 Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u ovom dokumentunalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 70. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.
Scroll