Spoštovani,

na podlagi prejetega obvestila o spremembi podpisnika pogodbe o dobavi električne energije smo za vas pripravili dokumentacijo, na osnovi katere bomo lahko izvedli spremembo. Ker vam želimo čim bolj olajšati vse potrebno za nadaljnjo nemoteno dobavo elektrike in omogočiti prihranke, smo v dokumentacijo že vnesli razpoložljive osebne podatke**.

V prilogi vam pošiljamo Pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu in obrazce za ureditev spremembe podpisnika Pogodbe.

Prosimo vas, da dokumente skrbno preberete in preverite pravilnost vnesenih podatkov. Prav tako preberite tudi ostalo pogodbeno dokumentacijo, ki se nahaja tukaj.

Do podpisa pogodbe vas loči le klik na spodnji gumb,
prek katerega boste kar elektronsko uredili vse spremembe.

KLIKNITE
ZA SKLENITEV POGODBE
z obveznostjo plačila*


* S klikom na ta gumb potrjujete, da želite oddati naročilo za sklenitev pogodbe z obveznostjo plačila in ureditev spremembe podpisnika pogodbe ter da se strinjate s Pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu, Splošnimi pogoji družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, Pogoji varstva osebnih podatkov, Splošnimi pogoji za oddajo naročila za sklenitev pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, Rednim cenikom električne energije za gospodinjske odjemalce in drugo pogodbeno dokumentacijo.

Podpisano dokumentacijo potrebujemo najkasneje v roku 30 dni od nastale spremembe, saj izvajalec nalog distribucijskega operaterja, ki ureja spremembe na merilnih mestih, to počne za največ 30 dni nazaj. Pravočasno izpolnjena in vrnjena dokumentacija je zato zelo pomembna za ureditev sprememb v čim krajšem času.


Za morebitno pomoč ali dodatne informacije smo vam na voljo na elektrika@gen-i.si in 080 1558. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in v soboto od 8. do 14. ure (nedelja in dela prosti dnevi zaprto).


Prijazen pozdrav,

vaš GEN-I** Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov. Uporabili smo jih, ker obravnavana sprememba pomeni tudi spremembo na merilnem mestu, to pa je v skladu z določili 148. oz. 271. člena EZ- 1 treba sporočiti najkasneje v 30 dneh po nastali spremembi.

 
     

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu. Struktura proizvodnih virov GEN-I skladno s predpisi zagotavlja pregleden, in brezplačen notranji postopek obravnave gospodinjskih odjemalcev. Za pristojnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov (ECDR), e-pošta: info@ecdr.si , tel. št.: 00386 8 20 56 590. Podrobnejše informacije v zvezi obravnavo pritožb so na www.gen-i.si .