Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / STRUKTURA VIROV

Struktura virov

Preverite strukturo proizvodnih virov.

Za zeleno prihodnost

Brezogljična električna energija, ki jo od začetka leta 2021 v Sloveniji dobavljamo vsem svojim odjemalcem, je pri nas postala standard. Šli pa smo še korak dlje in svojim odjemalcem ponujamo možnost izbire vira, iz katerega je pridobljena elektrika, ki jim jo dobavljamo. Energija sonca, vode in jedrska energija lahko Sloveniji zagotovijo brezogljično prihodnost in zeleno preobrazbo. 

Struktura naših proizvodnih virov električne energije
v letu 2023

Dobavitelji elektrike smo zakonsko zavezani, da končnim odjemalcem pokažemo strukturo svojih energetskih virov glede na odjemalčevo pogodbo o dobavi električne energije. Objavljamo jo na vsakem izdanem računu za dobavljeno elektriko, na promocijskih gradivih in na naši spletni strani.

Struktura vseh dobav električne energije družbe
GEN-I v letu 2021

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas na tem mestu seznanjamo tudi s sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, v letu 2021.

Potrdila o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije za leto 2021 najdete tukaj.

Potrdilo o izvoru (PoI) je javna listina, ki jo izda Agencija za energijo in dokazuje izvor električne energije končnim odjemalcem. V GEN-I se lahko pohvalimo, da smo v letu 2021 dobavili 870.548 MWh električne energije iz sončne energije, 868 MWh iz vodne in 284.810 MWh iz jedrske energije. Skupaj smo dobavili kar 1.156.226 MWh nizkoogljične energije.

 

 

Primarni viri za proizvodnjo elektrike Delež %
Fosilna goriva

Premog in lignit

Zemeljski plin

Naftni derivati

Nedoločljivo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Jedrsko gorivo 60,71
Obnovljivi viri

Vodna energija

Veter

Sončna energija

Geotermalna energija

Biomasa

Nedoločljivo
39,29

8,53

0,00

30,76

0,00

0,00

0,00
Skupaj 100,00
Struktura vseh dobav električne energije družbe
GEN-I v letu 2020

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas na tem mestu seznanjamo tudi s sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, v letu 2020. 

 

 

 

Primarni viri za proizvodnjo elektrike Delež %
Fosilna goriva

Premog in lignit

Zemeljski plin

Naftni derivati

Nedoločljivo
53,82

36,92

15,14

0,45

1,31
Jedrsko gorivo 34,44
Obnovljivi viri

Vodna energija

Veter

Sončna energija

Geotermalna energija

Biomasa

Nedoločljivo
11,74

8,32

1,30

1,71

0,00

0,41

0,00
Skupaj 100,00

 

 

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll