Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA

Elektrika brez CO2

Z enostavno izbiro dobavitelja in vira brezogljične elektrike boste sprejeli pomembno odločitev za svojo prihodnost in prihodnost našega planeta. 

Pri nas ne izberete le brezogljične elektrike. Izberete lahko vir, iz katerega je ta proizvedena. Naša prva izbira je sonce, vam pa prepuščamo odločitev, v katero sami najbolj verjamete.

100 % Sonce

100 % Voda

100 % Jedrska energija

Kaj potrebujem za menjavo dobavitelja?

Zamenjavo dobavitelja pri nas opravite hitro in v celoti na daljavo.

>Več o enostavni zamenjavi dobavitelja

Potrebujem elektriko za novogradnjo

Prepustite urejanje elektrike za vaše novo domovanje nam, svoj čas pa namenite prijetnejšim stvarem.

>Več o elektriki za novogradnjo

Kako sklenem pogodbo na daljavo?

Pogodbo z nami lahko sklenete na daljavo z enim klikom, ob tem pa ne potrebujete posebnih digitalnih potrdil.

>Več o sklenitvi pogodbe v elektronski obliki

Elektrika za lastnike sončnih elektrarn

V primerih, ko vaša elektrarna ne proizvaja dovolj elektrike za vaše potrebe, vam jo po ugodnih cenah dobavimo iz omrežja.

Ceniki in akcije

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Velja za kupce – gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ki so do vključno 26. 4. 2022 oddali povpraševanje ter v nadaljevanju sklenili pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu. Od vključno 1. 1. 2024 dalje velja cenik za vse gospodinjske odjemalce.

>Preverite
Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn smo oblikovali poseben cenik, ki vam zagotavlja ugodno elektriko iz sončnega vira tudi iz omrežja.

>Preverite
Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo

Velja za gospodinjske odjemalce in za gospodinjske odjemalce s samooskrbo z električno energijo, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 ter jim je nastala škoda na objektu ali katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč.

>Preverite

Zamenjajte dobavitelja

Enostavna, zelena in digitalna – taka bo vaša prihodnost, če dobavo električne energije zaupate nam. Izpolnite spletni obrazec, mi pa bomo poskrbeli, da bo vsa vaša elektrika odslej iz vira po vaši želji.

Splošni pogoji družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem

Pred podpisom Pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem ali Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo preberite splošne pogoje, kateri opredeljujejo pogoje dobave električne energije ter pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Splošni pogoji veljajo od vključno 1. 8. 2016.

> Prenesi datoteko

Pogosta vprašanja

Ne, zamenjava dobavitelja je brezplačna.

Postopek zamenjave dobavitelja je zelo enostaven:

1. Izpolnite spletni obrazec za zamenjavo dobavitelja v celoti sami ali v drugem koraku spletnega obrazca naložite sliko/pdf zadnjega računa za elektriko, na podlagi katerega vam bomo pripravili pogodbeno dokumentacijo.

2. Pri elektronski sklenitvi pogodbe boste na svoj elektronski naslov prejeli celotno pogodbeno dokumentacijo in jo le z enim klikom elektronsko podpisali.

3. Pri sklenitvi pogodbe v fizični obliki boste celotno dokumentacijo prejeli na svoj stalni naslov. Dokumentaciji bo priložena tudi kuverta z že plačano poštnino, v kateri nam vrnete en izvod podpisane pogodbe.

4. Vse drugo bomo za vas uredili mi.

Podatki, ki jih potrebujete za zamenjavo dobavitelja, so naslednji: 

  • osebni podatki podpisnika pogodbe (ime, priimek, stalno prebivališče in davčna številka),
  • kontaktni podatki podpisnika pogodbe – telefonska številka in/ali elektronski naslov,
  • številka in naslov merilnega mesta,
  • osebni podatki lastnika merilnega mesta, če lastnik in podpisnik pogodbe nista ista oseba,
  • številka transakcijskega računa, če želite vzpostaviti plačevanje preko direktne obremenitve – trajnika.

Podatke najdete tudi v Pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja. Pred izpolnjevanjem obrazca za zamenjavo dobavitelja pripravite enega od teh dokumentov. Pri izpolnjevanju obrazca vam lahko pomagajo tudi naši prijazni svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 1558, in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro.

Zamenjava dobavitelja je običajno urejena v nekaj dneh, najkasneje pa v 21 dneh od poslane vloge vašemu distribucijskemu operaterju (tj. lokalni elektro).

Ne. Ob zamenjavi dobavitelja ne bo prišlo do prekinitve dobave električne energije.

Račun za električno energijo prejmete med 5. in 15. dnem v mesecu za preteklo enomesečno obdobje.

Če imate urejeno daljinsko odčitavanje ali sami redno mesečno sporočate števčno stanje, se poračun ne izvede, saj plačujete po dejanski porabi. Če pa stanja ne sporočate oziroma nimate urejenega daljinskega odčitavanja, se poračun izvede enkrat letno, hkrati z letnim popisom števca, ki ga izvede distribucijski operater (tj. lokalni elektro).

Scroll