Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PRAVNO OBVESTILO

Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti

Lastnik in skrbnik spletnih strani je GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o.). GEN-I, d.o.o. se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja , da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. GEN-I, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani.

Niti GEN-I, d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Na spletni strani GEN-I, d.o.o. obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z GEN-I, d.o.o.. GEN-I, d.o.o. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Pogoji uporabe spletnih strani, spletnih portalov ali spletnih aplikacij družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, Vrbina 17, 8270 Krško

Ob vstopu na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije GEN-I, d.o.o., je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati te pogoje uporabe in jih v celoti upoštevati.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije družbe GEN-I, d.o.o., uporabnik oziroma obiskovalec namreč potrjuje, da je navedene pogoje uporabe skrbno prebral, jih razume ter v celoti sprejema. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani GEN-I, d.o.o.. Z vstopom na spletno stran GEN-I, d.o.o. se uporabnik oziroma obiskovalec strinja z vsemi na njej navedenimi omejitvami in pogoji ter potrjuje, da je jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe, podatki o upravljavcu podatkov in piškotkov, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja. Pogoji določajo pogoje uporabe spletnih strani, spletnih portalov in spletnih aplikacij ter drugih spletnih vsebin GEN-I, d.o.o. ter pojasnjujejo, kako GEN-I, d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke. Še več o obdelavi osebnih podatkov, pravicah posameznikov in obveznostih GEN-I, d.o.o. je zapisano v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Pogoji uporabe spletnih strani, spletnih portalov ali spletnih aplikacij GEN-I, d.o.o. so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletne strani, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije GEN-I, d.o.o. so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pri obiskovanju spletnih strani GEN-I, d.o.o., sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih, se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, GEN-I, d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah GEN-I, d.o.o. in priporoča, da teh strani ne uporablja oziroma jih zapusti.

GEN-I, d.o.o. si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko GEN-I, d.o.o. prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Podatki na spletnih straneh in v spletnih aplikacijah so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno. GEN-I, d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh ali spletnih aplikacijah. Uporaba spletnih strani in spletnih aplikacij poteka na lastno odgovornost. GEN-I, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. GEN-I, d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje spletnih strani ali spletnih aplikacij. Nadalje GEN-I, d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last GEN-I, d.o.o., prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletne strani oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo, do katere od drugih spletnih strani GEN-I, d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. GEN-I, d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

GEN-I, d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani in spletnih aplikacij kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb GEN-I, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

Družba GEN-I, d.o.o., je kot upravljavec osebnih podatkov pripravila informacije za posameznike, katerih osebne podatke obdeluje, poimenovane Pogoji varstva osebnih podatkov, s katerimi zagotavlja posameznikom seznanitev z nameni in podlagami za obdelavo osebnih podatkov in izvrševanje njihovih pravic iz naslova obdelave osebnih podatkov. Prav tako so v Pogojih varstva osebnih podatkov navedene vse ostale zahtevane informacije, določene v slovenskih predpisih s področja varstva osebnih podatkov in v Splošni uredbi o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) iz sicer iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov 15 do 22 in 34, povezane z obdelavo osebnih podatkov, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku. Pogoji varstva osebnih podatkov so stalno dostopni na sedežu družbe, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na njegovi spletni strani www.gen-i.si.

Za uporabo nekaterih delov spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih oziroma za uporabo spletnih aplikacij GEN-I, d.o.o., se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani GEN-I, d.o.o., uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih in v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca GEN-I, d.o.o..

GEN-I, d.o.o. bo osebne podatke uporabnika, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani GEN-I, d.o.o., se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev GEN-I, d.o.o., za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah (oz. dodatnih funkcionalnostih le-teh) in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani GEN-I, d.o.o. oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih GEN-I, d.o.o. v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki, pridobljeni preko spletnih strani GEN-I, d.o.o, se bodo obdelovali v skladu s posameznimi nacionalnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in GDPR. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, vključno z e-poštnimi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

GEN-I, d.o.o. od uporabnikov spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki mu jih slednji prostovoljno posredujejo in obiskovanja spletnih strani ne pogojuje s posredovanjem podatkov. Osebne podatke GEN-I, d.o.o. zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti, kot tudi posredovanje osebnih podatkov prostovoljno.

Za uspešno upravljanje in omogočanje izvajanja storitev, GEN-I, d.o.o. lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev GEN-I, d.o.o., ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, družbi GEN-I, d.o.o. pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji. GEN-I, d.o.o. lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, kot na primer: naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Poleg tega lahko GEN-I, d.o.o. z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je GEN-I, d.o.o. poiskal, katere strani si je ogledal na spletnem mestu GEN-I, d.o.o. in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije GEN-I, d.o.o. uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih in v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca GEN-I, d.o.o..

Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov, podatkov, ki jih pridobi GEN-I, d.o.o. na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur izven skupine GEN-I, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

GEN-I, d.o.o. lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, s katerimi je v pogodbenem razmerju, in sicer v obsegu, ki je potreben za pripravo ponudbene oz. pogodbene dokumentacije, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonskih obveznosti, na podlagi zakonitih interesov ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov izrecno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebni podatki posameznikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena oziroma dokler za to obstaja obstaja ustrezna podlaga.

Uporabnik je dolžan poskrbeti, da so podatki, ki jih posreduje, točni in ažurni. GEN-I, d.o.o. mora kot upravljavec osebnih podatkov na zahtevo uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere uporabnik tako zahteva in GEN-I, d.o.o. nima pravnega temelja, da podatke hrani; omogočiti dostop do osebnih podatkov uporabnikov; popraviti osebne podatke uporabnika; ter izvajati vse druge pravice posameznikov naštete v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca. Ob vsakem obisku spletne strani GEN-I, d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska in podobno). GEN-I, d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Na spletni strani GEN-I, d.o.o. je mogoče preko spletnega obrazca prijaviti zlorabe in podati pripombe in vprašanja. V takšnem primeru je obvezna izpolnitev polja »vprašanje«. Vsi ostali podatki niso obvezni, lahko pa uporabnik vpiše tudi svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte. GEN-I, d.o.o. potrebuje uporabnikov naslov elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanja oz. pripombe oz. ga obvesti o ugotovitvah v zvezi z njegovo prijavo. Podatke, ki jih uporabnik vpiše v spletni obrazec, GEN-I, d.o.o. obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njegovih nalog ali obveznosti, kot je zbiranje prijav zlorab in podobno, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

GEN-I, d.o.o. bo uporabnika kontaktiral v primeru, da se slednji naroči na spletne novice in v primeru podanih prijav zlorab, vprašanj ali pripomb, če bo uporabnik posredoval svoje kontaktne podatke.

GEN-I, d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice, ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako GEN-I, d.o.o. drugim ne bo posredoval uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

GEN-I, d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo v zvezi s podatki, ki se nanašajo nanj, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo GEN-I, d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

GEN-I, d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo GEN-I, d.o.o. uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij GEN-I, d.o.o. ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkril tretjim strankam. GEN-I, d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

Dodatni pogoji za uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij moj.gen-i.si

Pravno obvestilo vezano na uporabo portala MOJ GEN-I se nahaja na naslovu https://moj.gen-i.si/LegalNotice 

 

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah GEN-I, d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku GEN-I, d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikovo vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke GEN-I, d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi sledilnimi tehnikami, se uporabljajo določila teh pogojev in Pogojev varstva osebnih podatkov upravljavca GEN-I, d.o.o..

 

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran GEN-I, d.o.o. (s svojega spletnega strežnika GEN-I, d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani GEN-I, d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani GEN-I, d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da GEN-I, d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

 

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani GEN‑I, d.o.o.?

GEN-I, d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja po lastnostih naslednje vrste piškotkov:

  • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh GEN-I, d.o.o.;
  • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke GEN-I, d.o.o. lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
  • lastni piškotki (1st party cookies) izvirajo iz spletne strani GEN-I, d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
  • piškotki tretjih oseb (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko GEN-I, d.o.o. kot oglaševalce uporablja tretje osebe (npr. Facebook, Google). Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine, analitike, izboljšave svojih produktov. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani GEN-I, d.o.o..

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov potrebno uporabnikovo soglasje, GEN-I, d.o.o. pred njihovo uporabo oziroma pred namestitvijo na uporabnikovo napravo, pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar je spletna stran že prilagojena posameznemu uporabniku oz. njegovim predhonim nastavitvam (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirano v procese registracije uporabnika.

Če uporabnik želi naložitev vseh treh skupin piškotkov, to stori s klikom na ''SPREJMI VSE''. Če te možnosti ne izbere, s klikom na ''NASTAVITVE PIŠKOTKOV'' izbere možnost želenih piškotkov. V nastavitvah piškotkov lahko uporabnik sam izbere možnost glede nastavitve analitičnih in marketinških piškotkov, medtem ko so nujni piškotki potrebni za polno delovanje spletne strani oz. spletne storitve že obkljukani, saj omogočajo polno delovanje spletnih strani, brez njihove namestitve bi bila uporabniška izkušnja slabša, ker se v to kategorijo uvrščajo tudi piškotki, ki ob naslednjem obisku prikažejo spletno stran prilagojeno uporabniku (npr. izbrani jezik na uporabnikovi napravi).

Ta spletna stran uporablja piškotke na način, da lahko uporabnik njihove nastavitve upravlja sam, pri tem pa glede na njihov namen uporablja naslednje skupine piškotkov:

  • nujni piškotki, ki so nujni za delovanje spletne strani oz. spletne storitve, brez njihove nastavitve bi bila uporaba portala in njegovih osnovnih funkcionalnosti (npr. prijava v portal) nemogoča saj omogočajo polno delovanje spletnih strani;
  • analitični piškotki (tudi statistično raziskovalni), ki so potrebni za izboljšanje uporabniške izkušnje, ko ste obiskovalec naših spletnih strani; pomagajo pri zbiranju anonimnih informacij o tem, kako uporabnniki uporabljajo spletne storitve GEN-I, uporabljeni pa so za izboljšanje funkcionalnosti spletnih strani (npr. izboljšati dostopnost najbolj obiskanih strani) in
  • marketinški piškotki ter piškotki partnerskih podjetij, ki se uporabljajo za namen naprednega oglaševanja, na primer zato, da se tudi na drugih spletnih straneh (npr. Facebook) prikazujejo vsebine, ki so za uporabnika ustreznejše. Ob tem pa bodite pozorni, da si nastavitve uredite tudi v svojem profilu vašega uporabniškega računa pri tem poponudniku.

 

Nujni piškotki - skupina 1
Ime piškotka Namen Čas veljavnosti piškotka Dovoljenje Upravljalec
__RequestVerificationToken Pomaga preprečevati spletne napade. Trajanje seje NE GEN-I, d.o.o.
__RequestVerificationToken Pomaga preprečevati spletne napade. Trajanje seje Ne GEN-I, d.o.o.
rc::c Razlikuje med resničnimi uporabniki in boti. Trajanje seje Ne GEN-I, d.o.o.
cookie_necessary Beleži, ali naj se obvestilo o piškotkih prikaže ali ne. 1 leto Ne GEN-I, d.o.o.
cookie_consent_marketing Beleži, ali je uporabnik podal soglasje za namestitev marketinških piškotkov. 1 leto Ne GEN-I, d.o.o.
cookie_consent_analytics Beleži, ali je uporabnik podal soglasje za namestitev analitskih piškotkov. 1 leto Ne GEN-I, d.o.o.

 

Analitski piškotki - skupina 2
Ime piškotka Namen Čas veljavnosti piškotka Dovoljenje Upravljalec
_ga Beleži unikaten ID uporabnika. 2 leti DA ali NE Google Ireland  Limited
_gat Uravnava število poslanih zahtevkov Google Analytics, ne vsebuje informacij o uporabniku. 1 dan DA ali NE Google Ireland Limited
_gid Razlikuje med unikatnimi uporabniki. 1 dan DA ali NE Google Ireland Limited
_hjSessionUser_{site_id} Piškotek se aktivira, ko uporabnik prvič obišče izbrano domeno. Zagotavlja, da so podatki iz naslednjih obiskov iste domene pripisani istemu ID-ju uporabnika. Podatki se beležijo v JSON formatu. 1 leto DA ali NE HotJar
_hjid Piškotek se aktivira, ko uporabnik prvič obišče izbrano domeno. Zagotavlja, da so podatki iz naslednjih obiskov iste domene pripisani istemu ID-ju uporabnika. Podatki se beležijo v UUID formatu. 1 leto DA ali NE HotJar
_hjFirstSeen PPiškotek identificira prvo sejo novega uporabnika. Uporabljajo ga filtri za prepoznavanje novih uporabniških sej. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Dolžino seje DA ali NE HotJar
_hjUserAttributesHash Piškotek hrani podatke o atributih uporabnika, ki so poslani prek Hotjar Identify API-ja in se beležijo med trajanjem seje. Omogoča nam, da vemo, kdaj se je atribut spremenil in ga je potrebno posodobiti. Podatki se beležijo v Hash formatu. Dolžino seje DA ali NE HotJar
_hjCachedUserAttributes Piškotek hrani podatke o atributih uporabnika, ki so poslani prek Hotjar Identify API-ja, kadar koli uporabnik ni v vzorcu. Zabeleženi atributi bodo shranjeni v strežnike Hotjar samo, če uporabnik sodeluje z HotJar orodjem za povratne informacije. Piškotek se aktivira ne glede na to, ali je prisotno HotJar orodje za povratne informacije. Podatki se beležijo v JSON formatu. Dolžino seje DA ali NE HotJar
_hjViewportId Piškotek shrani podatke o vidnem polja uporabnika, kot so velikost in dimenzije ekrana. Podatki se beležijo v UUID formatu. Dolžino seje DA ali NE HotJar
_hjSession_{site_id} Piškotek hrani podatke o trenutni seji. Zagotavlja, da so vse zahteve v izbranem oknu brskalnika pripisane isti seji. Podatki se beležijo v JSON formatu. 30 minut DA ali NE HotJar
_hjSessionTooLarge Piškotek omogoči, da Hotjar preneha zbirati podatke, če seja postane prevelika. Signal strežnika WebSocket samodejno zazna, če velikost seje preseže mejo. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Dolžina seje DA ali NE HotJar
_hjSessionRejected Piškotek se aktivira, ko HotJar zavrne povezavo seje s tehnologijo WebSocket, zaradi preobremenitve strežnika. Uporablja se v izjemno redkih situacijah za preprečevanje resnih težav z zmogljivostjo. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Dolžina seje DA ali NE HotJar
_hjSessionResumed Piškotek se aktivira, ko se seja/posnetek znova poveže s strežniki Hotjar po prekinitvi povezave. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Dolžina seje DA ali NE HotJar
_hjLocalStorageTest Piškotek preveri, ali lahko HotJar koda za sledenje uporablja lokalno shranjevanje. Če je to mogoče, je nastavljena vrednost 1. Podatki, shranjeni v_hjLocalStorageTest, nimajo roka veljavnosti, vendar se izbrišejo skoraj takoj, ko so ustvarjeni. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Manj kot 100 ms DA ali NE HotJar
_hjIncludedInPageviewSample Piškotek določi, ali je uporabnik vključen v vzorčenje podatkov, ki ga določa omejitev ogledov strani izbrane domene. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 30 minut DA ali NE HotJar
_hjIncludedInSessionSample Piškotek določi, ali je uporabnik vključen v vzorčenje podatkov, ki ga določa dnevna omejitev števila sej izbrane domene. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 30 minut DA ali NE HotJar
_hjAbsoluteSessionInProgress Piškotek zazna prvo sejo uporabnika za izbrano domeno. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 30 minut DA ali NE HotJar
_hjTLDTtest Piškotek omogoča shranjevanje različnih alternativ podnizov URL, dokler je to mogoče. Namesto »page hostname« strani poskusimo določiti najbolj splošen »Cookie path«. To pomeni, da se piškotki lahko aplicirajo tudi na poddomenah, kjer je to smiselno. Po tem preverjanju se piškotek odstrani. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Dolžina seje DA ali NE HotJar
_hjRecordingEnabled Piškotek se aktivira, ko se začne snemanje. Ko se modul za snemanje inicializira, lahko preverimo, ali je posamezen uporabnik vključen v snemanje v izbrani seji. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. Dolžina seje DA ali NE HotJar
_hjRecordingLastActivity Piškotek hrani aktivnosti, ki jih uporabnik izvede na spletnem mestu izbrane domene. Podatki, ki jih piškotek hrani se posodobijo ob vsakokratnem posredovanju podatkov preko Websocket tehnologije. Podatki se beležijo v numeričnem (»Timestamp«) formatu. Dolžina seje DA ali NE HotJar
_hjClosedSurveyInvites Piškotek se aktivira, ko uporabnik izvede interakcijo na povabilo za izpolnitev ankete. Zagotavlja, da se isto povabilo ne prikaže znova, če je bilo že prikazano. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 1 leto DA ali NE HotJar
_hjDonePolls Piškotek se aktivira, ko uporabnik dokonča anketo na spletnem mestu. Zagotavlja, da se ista anketa ne prikaže znova, če je bila že izpolnjena. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 1 leto DA ali NE HotJar
_hjMinimizirane ankete Piškotek se aktivira, ko uporabnik pomanjša (»minimize«) anketo na spletnem mestu. Zagotavlja, da anketa ostane zaprta, medtem ko se uporabnik pomika po spletnem mestu. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 1 leto DA ali NE HotJar
_hjShownFeedbackMessage Piškotek se aktivira, ko uporabnik pomanjša (»minimize«) modul s vprašanji za pridobivanje povratne informacije ali, ko uporabnik odgovori na vprašanja na modulu za pridobivanje povratne informacije. Zagotavlja, da se bo modul s vprašanji za povratne informacije naložil pomanjšano, če se uporabnik pomakne na drugo stran, kjer se mora modul tudi prikazati. Podatki se beležijo v Boolean (true/false) formatu. 1 leto DA ali NE HotJar

 

Marketinški piškotki - skupina 3
Ime piškotka Namen Čas veljavnosti piškotka Dovoljenje Upravljalec
IDE Beleži vedenje uporabnika na strani po tem, ko je uporabnik kliknil oglas z namenom meritev učinkovitosti oglasa in izboljšanja ciljnega oglaševanja. 1 leto DA ali NE Google LLC

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primer tudi na spletni strani: https://www.allaboutcookies.org.

Prav tako priporočamo, da se s politiko zasebnosti in načinom obdelave vaših osebnih podatkov seznanite pri Google LLC na povezavi https://policies.google.com/privacy?hl=sl in pri Facebook, Inc, na povezavi https://www.facebook.com/policy.php.

 

Sledenje in analiza

GEN-I, d.o.o. za stalno optimizacijo spletnih strani uporablja analitično programsko orodje Google Analytics od Google LLC, ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Čeprav gre za uporabo anonimiziranih podatkov, spletna stran oziroma GEN-I, d.o.o. uporabnika o navedenih piškotkih obvesti in mu omogoči njihovo upravljanje pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik). Uporabnik lahko te piškotke poljubno onemogoči v nastavitvah piškotkov.

Uporaba zgoraj navedenih piškotkov omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, geografska lokacija uporabnika, čas obiska in število obiskov, vse z namenom, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. GEN-I, d.o.o. teh podatkov ne deli s tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če se uporabnik ne strinja z namestitvijo teh piškotkov, se na ta način pridobljene informacije ne shranijo.

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno zahteva. GEN-I, d.o.o. za te potrebe uporablja piškotke, natančneje lastne sejne piškotke, in sicer za naslednji namen:

  • piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. GEN-I, d.o.o. uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše;
  • piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje.

V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me v spletnem portalu moj.gen-i.si, GEN-I, d.o.o. uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. GEN-I, d.o.o. uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 1 leta od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

 

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku spletnih strani GEN-I, d.o.o. je omogočeno, da sprejme ali zavrne piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je potrebno upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Odločitev, ali uporabnik spletnim stranem dovoli uporabo piškotkov ali ne, je vedno v domeni uporabnika, pri čemer se mora uporabnik zavedati, da ima lahko zagotovljeno optimalno funkcionalnost spletne strani (storitve) le, če so piškotki v njegovem brskalniku oz. na spletnih straneh GEN-I omogočeni. Piškotke lahko uporabnik onemogoči tako, da uredi svojo nastavitev zasebnosti v nastavitvah piškotkov. Ne glede na nastavitev se bodo nujni piškotki skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije (ZEKom-1) še naprej nalagali. Upravljanje oziroma nadziranje piškotkov lahko uporabnik ureja v njegovem spletnem brskalniku, več informacij o upravljanju svojih piškotkov pa lahko najde na spodnjih zavihkih.

Google Chrome: s piškotki upravljate tukaj

Internet Explorer: s piškotki upravljate tukaj

Mozilla Firefox: s piškotki upravljate tukaj

Apple Safari: s piškotki upravljate tukaj

Opera: s piškotki upravljate tukaj

Edge: s piškotki upravljate tukaj


Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

V primeru, da ste soglasje za piškotke predhodno že dali in ste se pozneje premislili ter izključili posamezne piškotke v svojem brskalniku, bomo razumeli vaš obisk na spletni strani kot prvi. V tem primeru boste dobili obvestilo o piškotkih ponovno.

 

Varnost in tretje osebe

GEN-I, d.o.o. je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi varstva in zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo s strani nepooblaščenih tretjih oseb. GEN-I, d.o.o. bo ukrepe sprotno posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

 

Avtorske pravice

GEN-I, d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah, skladno z vsakokrat veljavno področno zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino.

Vsebine, ki jih objavi GEN-I, d.o.o., je dovoljeno uporabljati zgolj za osebne in nekomercialne namene. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena GEN-I, d.o.o., se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati, razen v primerih, če to izrecno dovoljuje zakon.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja GEN-I, d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Kljub predhodno podanemu dovoljenju mora uporabnik na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani navesti: »GEN-I, d.o.o. – vse pravice pridržane«. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je GEN-I, d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. GEN-I, d.o.o. bo aktivno uveljavljal pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto GEN-I, d.o.o.. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo GEN-I, d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

 

Nezahtevano pošiljanje idej

GEN-I, d.o.o. ali njegovi zaposleni ne sprejemajo, ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove dejavnosti ali storitve, oglaševalske kampanje, nove promocije, nove izdelke ali tehnologije, postopke, materiale, trženjske načrte ali imena novih storitev ali izdelkov. GEN-I, d.o.o. prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se GEN-I, d.o.o. izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve GEN-I, d.o.o. ali dejavnosti ter izdelki ali trženjske strategije zdeti podobne idejam, poslanim GEN-I, d.o.o. Zato GEN-I, d.o.o. prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv GEN-I, d.o.o. ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z GEN-I, d.o.o.. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv GEN-I, d.o.o. ne pošiljate to vendarle storite, GEN-I, d.o.o. ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

 

Spremembe pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca.

Te Pogoje o uprabi spletnih strani lahko GEN-I, d.o.o. občasno posodobi skladno s spremembami oz. zahtevami področne zakonodaje, spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ob vsaki posodobitvi se zaznamuje tudi datum, ko je bila posobitev opravljena, ki je razviden na koncu pogojev. V primeru bitvenih vsebinskih sprmemb teh pogojev ali spremembe načina uporabe osebnih podatkov, bo GEN-I, d.o.o. pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom uporabnikom. GEN-I, d.o.o. priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako GEN-I, d.o.o. varuje njihovo zasebnost.

 

Stik z GEN-I, d. o. o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da GEN-I, d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Za uveljavitev te pravice zadošča, da uporabnik kontaktira GEN-I, d.o.o. na sedežu GEN-I, d.o.o. oziroma po elektronski pošti info@gen-i.si ali dpo@gen-i.eu.

Uporabniki lahko v zvezi s temi Pogoji o uprabi spletnih strani, Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani GEN-I, d.o.o., to sporočijo GEN-I, d.o.o. na elektronski naslov info@gen-i.si.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe. Pogoji in izjave so bili zadnjič posodobljeni 16. 5. 2022.

GEN-I, d.o.o.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll