Hamburger
DOM / ZAMENJAJTE DOBAVITELJA ZA DOM

Zamenjajte dobavitelja za dom

Menjava dobavitelja še nikoli ni bila tako enostavna. Vi izpolnite obrazec, mi pa poskrbimo za vse ostalo.

Brezogljična elektrika

V povprečnem slovenskem gospodinjstvu z elektriko ustvarimo skoraj 40 % skupnega ogljičnega odtisa. Z izbiro elektrike brez CO2 zato na enostaven način prispevate k znatnemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

Zemeljski plin

V prihodnost brez fosilnih virov energije nas vodijo postopni koraki. Samo elektrika včasih ni dovolj, zato vam v GEN-I omogočamo tudi dobavo zemeljskega plina. Zagotovite si vso svojo energijo na enem mestu.

Pogosta vprašanja

Podatki, ki jih potrebujete za zamenjavo dobavitelja, so naslednji: 

  • osebni podatki podpisnika pogodbe (ime, priimek, stalno prebivališče in davčna številka),
  • kontaktni podatki podpisnika pogodbe – telefonska številka in/ali elektronski naslov,
  • številka in naslov merilnega mesta,
  • osebni podatki lastnika merilnega mesta, če lastnik in podpisnik pogodbe nista isti osebi,
  • številka transakcijskega računa, če želite vzpostaviti plačevanje preko direktne obremenitve – trajnika.

Podatke najdete tudi v Pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja. Pred izpolnjevanjem obrazca za zamenjavo dobavitelja pripravite enega od teh dokumentov. Pri izpolnjevanju obrazca vam lahko pomagajo tudi naši prijazni svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 1558, in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro.

Zamenjava dobavitelja je običajno urejena v nekaj dneh, najkasneje pa v 21 dneh od poslane vloge vašemu distribucijskemu operaterju (tj. lokalni elektro).

Ne. Ko pošljete podpisano pogodbo nazaj na GEN-I, ste storili vse potrebno. Za vse postopke prekinitve dosedanjih pogodb v vašem imenu brezplačno poskrbimo mi. 

Da, seveda. Za zamenjavo dobavitelja preprosto izpolnite naš spletni obrazec, lastnik merilnega mesta oziroma imetnik soglasja za priključitev pa mora podpisati soglasje imetnika soglasja za priključitev in s tem poda soglasje, da soglaša z vašo uporabo merilnega mesta. 

Ne, pogodba za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce je brez vezave.

Ne, zamenjava dobavitelja je brezplačna.

Scroll