Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE

Ceniki in akcije

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Velja za kupce – gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ki so do vključno 26. 4. 2022 oddali povpraševanje ter v nadaljevanju sklenili pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu. Od vključno 1. 1. 2024 dalje velja cenik za vse gospodinjske odjemalce.

>Preverite
Redni cenik za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn s soglasjem za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024) smo oblikovali poseben cenik, ki zagotavlja ugodno ceno elektrike iz omrežja in konkurenčno ceno odkupa presežka proizvedene električne energije.

>Preverite
Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn po shemi NET metering smo oblikovali poseben cenik, ki vam zagotavlja ugodno elektriko iz sončnega vira tudi iz omrežja.

>Preverite
Akcija »Sonce za toplotne črpalke«

Akcija »Sonce za toplotne črpalke« je zaključena. To pomeni, da od vključno 3. 3. 2022 dalje pristop k akciji »Sonce za toplotne črpalke« ni več mogoč. Z 31. 12. 2023 pa se iztečejo tudi akcijske cene iz cenika Sonce za toplotne črpalke.

>Preverite
Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce - novi

Velja za gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ki so od vključno 27. 4. 2022 do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe o dobavi gospodinjskemu odjemalcu in jo v nadaljevanju sklenili.

>Preverite
Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce – julij22

Velja za nove kupce – gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ki od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu ter jo v nadaljevanju sklenejo.

>Preverite
Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo

Velja za gospodinjske odjemalce in za gospodinjske odjemalce s samooskrbo z električno energijo, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 ter jim je nastala škoda na objektu ali katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč.

>Preverite

POJASNILO - STROŠKI OPOMINJANJA IN IZTERJAVE

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za elektriko, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru njihovega izvajanja s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.

SMS Z OCENO ZADOVOLJSTVA

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Pogosta vprašanja

Redni cenik velja do preklica oziroma uvedbe novega rednega cenika.  

VT predstavlja višjo tarifo, ki se pri dvotarifnem merjenju beleži vsak delavnik od 6. zjutraj do 22. ure zvečer, MT predstavlja manjšo tarifo, ki se beleži vsak delavnik med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ter ob sobotah, nedeljah in praznikih 24 ur.

ET pa predstavlja enotno tarifo, ki se pri enotarifnem merjenju beleži vsak dan 24 ur. 

Ne, pogodba za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce je brez vezave. 

Če imate vzpostavljeno daljinsko odčitavanje lahko na portalu Moj GEN-I redno spremljate svojo porabo in ugotovite, v katerih mesecih imate višjo porabo. Če pa vaše merilno mesto še ni na daljinskem odčitavanju, vam svetujemo, da redno sporočate števčno stanje in si tako zagotovite račune po dejanski porabi, hkrati pa lahko spremljate svojo porabo na portalu Moj GEN-I. Na ta način boste vedeli, kdaj lahko pri porabi električne energije največ prihranite. Preberite si tudi naše nasvete za prihranek, ki vsebujejo praktične napotke, kako privarčevati pri porabi električne energije.  

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki, vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila. 

Tehnologije za pridobivanje in shranjevanje obnovljivih virov energije so še vedno dražje od tehnologij za pridelavo elektrike iz fosilnih goriv. Prav zato se pospešeno razvijajo nove tehnologije za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, tudi z namenom, da se jo končnim odjemalcem omogoči po čim ugodnejši ceni. Vsak razvoj in proizvodnja sta povezana z določenimi stroški, ki pa so v primeru pridobivanja sončne ali vodne energije investicija v lepšo prihodnost. Z minimalnim doplačilom za energijo proizvedeno izključno iz sonca ali vode, boste pomembno prispevali k zeleni preobrazbi družbe. 

Scroll