Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
PON - SOB: od 8.00 do 20.00 Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Velja za kupce – gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ki so do vključno 26. 4. 2022 oddali povpraševanje ter v nadaljevanju sklenili pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu.

Navedena ponudba in cenik veljata za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev električne energije, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo.

 

Nove cene tarif električne energije, veljavne od 1. 8. 2022

 

Redne cene po tarifah (€/kWh)* brez DDV z 22 % DDV
Višja tarifa (VT) 0,08690 0,10602
Manjša tarifa (MT) 0,05990 0,07308
Enotna tarifa (ET) 0,08190 0,09992

 

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22 % DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta* 0,99 1,21

 

* Cene tarif veljajo od 1. 8. 2022 dalje, cena mesečnega nadomestila pa od 1. 4. 2020 dalje. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

Cene tarif električne energije, veljavne do 31. 7. 2022

 

Redne cene tarif (€/kWh)* brez DDV z 22 % DDV
Višja tarifa (VT) 0,06490 0,07918
Manjša tarifa (MT) 0,03599 0,04391
Enotna tarifa (ET) 0,05794 0,07069

 

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22 % DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta* 0,99 1,21

* Cene tarif veljajo do vključno 31. 7. 2022, cena mesečnega nadomestila pa od 1. 4. 2020 dalje. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 22 % DDV
100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00

** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. Vse navedene cene veljajo do spremembe.

 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll