Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / RAZLAGA RAČUNA ZA ELEKTRIKO

Razlaga računa za elektriko

V GEN-I želimo strankam približati razumevanje računa za električno energijo, zato smo ga oblikovali na jasen in pregleden način. Spremljanje porabe električne energije in stroška položnice je tako povsem enostavno, obenem pa na računih najdete tudi pomembne informacije in obvestila o novostih.

Skupen račun za vse energente in vsa merilna mesta

Na enem računu lahko združite vsa vaša merilna mesta tako za električno energijo kot tudi zemeljski plin. Na ta način prihranite pri plačilu provizije in ste hkrati prijaznejši do okolja. S skupnim računom si zagotovite lažje in preglednejše spremljanje porabe.

Skupen račun si lahko sami uredite na portalu Moj GEN-I, kjer na enostaven način izberete, katera merilna mesta želite združiti na enem računu, in si tako znižate stroške za plačilo položnic.

Kako je sestavljen račun za električno energijo?

Skupni znesek vašega računa za električno energijo je sestavljen iz več postavk: porabe električne energije, omrežnine, prispevkov, trošarine in mesečnega nadomestila.

Cene električne energije določa GEN-I na podlagi gibanja cen energentov na domačem in tujih trgih.

Omrežnina, prispevki in trošarina so predpisani s strani Republike Slovenije in Agencije za energijo in so pri vseh dobaviteljih električne energije enaki; ogledate si jih lahko tukaj.

Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Obračun porabljene električne energije

Račun za električno energijo izdajamo na dva načina:

  • glede na ocenjeno porabo (pavšal)
  • glede na dejansko porabo

Ocenjena poraba – pavšal

Pri računih po ocenjeni porabi (pavšalu) lahko višino pavšala nastavite sami in jo lahko tudi kadar koli spremenite. Če višine pavšala ne določite sami, je določena s strani distribucijskega operaterja. Za pomoč pri določitvi ustrezne višine pavšala vam lahko pomagajo naši prijazni svetovalci.

Če prejemate račune po pavšalu, vam enkrat letno izdelamo letni obračun (poračun) porabe električne energije za preteklo leto na osnovi števčnega stanja, ki nam ga posreduje distribucijski operater (lokalni elektro).

Račun glede na dejansko porabo

Če imate na merilnem mestu vzpostavljeno daljinsko odčitavanje, prejmemo vaše števčno stanje s strani distribucijskega operaterja vsak mesec samodejno.

Če nimate vzpostavljenega daljinskega odčitavanja, nam lahko vsak mesec sporočate stanje vašega števca in tako prejemate mesečni račun za električno energijo glede na dejansko porabo. Svetujemo vam, da to redno počnete in se na ta način izognete morebitnemu visokemu letnemu poračunu.

 

Kako sporočati števčno stanje?

Za prejemanje računov po dejanski porabi nam lahko števčno stanje sporočite med zadnjim dnem preteklega in 3. dnem tekočega meseca na portalu Moj GEN-I ali s SMS sporočilom na 030 200 111. Navodila za oddajo najdete tukaj.

 

Prejemanje računov

Prejemanje računov lahko na enostaven način uredite na portalu Moj GEN-I. Izbirate lahko med računom v fizični obliki, ki ga prejmete po pošti, in elektronskim računom.

Račun za električno energijo pričakujte med 5. in 15. dnem v mesecu.

 

Prednosti prejemanja računov v elektronski obliki

Račun v elektronski obliki lahko prejmete na portal Moj GEN-I, na vaš elektronski naslov ali neposredno v vašo spletno banko. Na portalu Moj GEN-I imate vedno na voljo pregleden arhiv vseh vaših računov in plačil. Z izbiro prejemanja računov v brezpapirni obliki pa tudi prispevate k varovanju okolja.

 

Struktura virov

Dobavitelji električne energije smo zakonsko zavezani, da končnim odjemalcem pokažemo strukturo svojih energetskih virov za predhodno koledarsko leto. Nahaja se na vsakem izdanem računu za dobavljeno elektriko.

Velik vpliv na to, kakšna bo odslej naša struktura proizvodnih virov, imate tudi vi, saj lahko izbirate med tremi brezogljičnimi proizvodnimi viri električne energije: 100 % sončno, 100 % vodno ali 100 % jedrsko energijo. Sončno in vodno energijo vam dobavljamo za le 1 EUR doplačila na mesec. Izbira je vaša.

 

Primer prikaza strukture virov:

Letni obračun

Letni obračun se izdela enkrat letno na osnovi števčnega stanja, ki nam ga posreduje distribucijski operater za preteklo obračunsko obdobje. Obračun prikazuje razliko med zaračunano in dejansko porabo električne energije.

Če je razlika pozitivna in smo vam v preteklem letu zaračunali manj električne energije, kot ste jo dejansko porabili, vam jo bomo pri naslednjem mesečnem računu zaračunali v obliki doplačila. Svetujemo vam, da za račune po dejanski porabi redno sporočate števčno stanje in se tako ognete visokim letnim poračunom.

Če je razlika negativna in smo vam v preteklem letu zaračunali več električne energije, kot ste jo dejansko porabili, vam jo bomo pri naslednjih mesečnih računih vrnili v obliki dobropisa.

Trajnik

Plačevanje računov preko SEPA direktne obremenitve – trajnika – lahko na portalu Moj GEN-I uredite le z enim klikom. Tako boste brez skrbi, da bodo vaši računi vsak mesec pravočasno poravnani.

Če portala ne uporabljate, nam lahko izpolnjen in podpisan obrazec za vzpostavitev trajnika – SEPA obrazec pošljete na naš elektronski naslov elektrika@gen-i.si. Naši prijazni svetovalci bodo pri vaši izbrani banki uredili vse potrebno za vzpostavitev trajnika v vašem imenu.

 

Opomin

Skladno s postopkom opominjanja vas o vaših odprtih obveznostih obveščamo. Če po prejemu zadnjega opomina obveznosti še vedno niso poravnane, sprožimo postopek odpovedi od pogodbe. Skrajni rok je datum zapadlosti opomina, torej dan, ki je zabeležen na prejetem obvestilu o dolgu.

Reklamacija računa

Reklamacijo je potrebno podati v pisni obliki. To lahko na najbolj enostaven način storite na portalu Moj GEN-I ali s sporočilom na naš elektronski naslov elektrika@gen-i.si.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll