Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / SAMOOSKRBA

Samooskrba

Poiščite odgovore na svoja vprašanja o samooskrbi.

Samooskrba s sončno energijo obsega proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno, s katero pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Podrobneje samooskrbo določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Sončna energija je neskončni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga lahko z domačo sončno elektrarno izkoristite za energetsko neodvisnost svojega doma. S tem si zagotovite stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pri samooskrbi je obračunsko obdobje koledarsko leto in traja od januarja do decembra istega (koledarskega) leta. Izjema je, ko pride med letom do spremembe na merilnem mestu ali do menjave dobavitelja. Takrat je lahko obračunsko obdobje krajše: od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja do konca koledarskega leta ali od začetka koledarskega leta do izključitve iz bilančne skupine dobavitelja ali od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do dneva izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v istem koledarskem letu.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Obračun se naredi na računu za december, ki ga prejmete januarja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pri obračunu se upošteva razliko med količino električne energije, ki jo je vaša sončna elektrarna v danem koledarskem letu proizvedla kot višek in oddala v omrežje, ter količino električne energije, ki ste jo ob prenizki proizvodnji v danem koledarskem letu črpali iz omrežja. Če je vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla več viškov energije, kot ste jo v koledarskem letu prevzeli iz omrežja ob mankih, bo poračun enak 0 kWh. Račun bo v tem primeru vseboval le fiksne mesečne postavke za december. Če je vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla manj viškov energije, kot ste jo ob mankih črpali, bo ta razlika obračunana pri poračunu. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Po izdanem letnem obračunu bomo vaš pavšal prilagodili obračunskim podatkom iz prejšnjega leta. Tudi v primeru, da ste sami izbrali fiksno višino pavšala, bo ta veljal le do naslednjega obračuna. Če želite višino pavšala ponovno nastaviti po obračunu, nam svoje želje po spremembi sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 1558. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, viškov ali mankov ni mogoče prenesti iz enega obračunskega obdobja v drugega.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Viškov ne. Lahko pa uredite prenos proizvedene energije na drugo merilno mesto, če je to priključeno na isto transformatorsko postajo kot naprava za samooskrbo. Takšna razmerja ureja distribucijski operater.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov se višek proizvedene električne energije neodplačno prenese v last prodajalca. Kljub temu pa GEN-I svojim odjemalcem za vsako polno presežno MWh proizvedene električne energije prizna popust v višini enega mesečnega nadomestila. Popust se upošteva na decembrskem računu.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Celotno porabljeno električno energijo si izračunate tako, da od proizvedene energije (ki je razvidna na aplikaciji) odštejete oddano energijo v omrežje (razvidna je na števcu pod oznako 2.8.0) in tej razliki prištejete prevzeto energijo iz omrežja (prav tako razvidno na števcu pod oznako 1.8.0).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll