Spoštovani,

zahvaljujemo se vam, da ste za svojega dobavitelja elektrike izbrali GEN-I.

V priponki vam za arhiv pošiljamo vaš izvod Pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu in ostalo dokumentacijo. Med njo je tudi Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika, ki ga, prosimo, natisnite in oddajte v dopolnitev oz. podpis lastniku merilnega mesta. V primeru, da na Soglasju ni evidentiranega datuma spremembe plačnika ter števčnih stanj, prosimo, da obenem dopolnite tudi te podatke. Izpolnjeno in podpisano Soglasje skenirajte in nam ga posredujte na naš elektronski naslov.

Ko bomo od vas prejeli tudi s strani lastnika podpisano Soglasje, ga bomo skupaj s Pogodbo poslali pristojnemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki na koncu potrjuje vse spremembe, vezane na merilna mesta. O poteku postopka pri distribucijskem operaterju vas bomo obveščali.

Pomembno! Distribucijski operater (SODO d. o. o.) ima za posredovanje spremembe postavljen 30-dnevni rok. Ta začne teči z dnevom popisa števčnega stanja ob primopredaji. To pomeni, da od dneva popisa števčnega stanja do dneva, ko izvajalec nalog distribucijskega operaterja prejme zahtevo po spremembi podatkov, ne sme preteči več kot 30 dni. Navedeni rok zajema tudi podpis nove Pogodbe o dobavi, izpolnjevanje obrazcev za spremembo na merilnem mestu ter dopolnjevanje morebitno manjkajoče dokumentacije.

Želite, da vas v prihodnje obveščamo tudi o ugodnostih, ki jih pripravljamo za svoje odjemalce? Kliknite na spodnji gumb.

PRIJAVITE SE*


* S klikom na ta gumb potrjujete, da se strinjate z obdelavo osebnih podatkov za obveščanje o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov.

Za dodatne informacije ali pomoč nam pišite na elektrika@gen-i.si ali nas pokličite na 080 1558.

Prijazen pozdrav,
vaš GEN-I

To potrditveno sporočilo, ki ste ga prejeli po elektronski pošti na svoj elektronski naslov (tj. trajni nosilec podatkov), velja kot potrditveno sporočilo o sklenjeni pogodbi in potrditev obrazca za spremembo lastnika in/ali podpisnika pogodbe. Hkrati ste s tem potrditvenim sporočilom na trajno dostopni povezavi prejeli tudi Pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu, Splošne pogoje družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, Pogoje varstva osebnih podatkov, Splošne pogoje za oddajo naročila za sklenitev pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce in drugo pogodbeno dokumentacijo.

 

 
   

Sledite nam:

linkedin facebook youtube

WWW.GEN-I.SI 0801558 © GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško; vse pravice pridržane! OPOZORILO: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Namenjene so samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti informacij v sporočilu.

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja naše dejavnosti in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1. Če ne želite prejemati obvestil o ponudbah podjetja GEN-I, d.o.o., lahko kadarkoli podate zahtevo, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene prejemanja tovrstnih obvestil. To lahko sporočite pisno na sedež upravljavca: GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali v katerokoli njegovo poslovno enoto ali na njegov elektronski naslov: dpo@gen-i.eu. Struktura proizvodnih virov GEN-I skladno s predpisi zagotavlja pregleden, in brezplačen notranji postopek obravnave gospodinjskih odjemalcev. Za pristojnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov (ECDR), e-pošta: info@ecdr.si , tel. št.: 00386 8 20 56 590. Podrobnejše informacije v zvezi obravnavo pritožb so na www.gen-i.si .