Hamburger
Icon Submission of meter reading Icon Switch supplier Icon Our contact
Back
Submission of meter reading

Still don't have a reader, which submits your consumption remotely? You can submit your realized monthly consumption via Moj GEN-I or SMS.

Switch supplier

We arrange everything to switch your supplier in your name. All you have to do is send us the details and choose how to sign the contract.

Our contact
MON - FRI: from 8 a.m. to 8 p.m. SATURDAY: from 8 a.m to 2 p.m. Sunday and public holidays: closed
Smart Energy
SUPPORT / NATURAL GAS

Troubleshooting and handling of complaints

Additional useful information.

Network errors and problems
>Read More
Handling complaints
>Read More

Frequently asked questions

Ne, zamenjava dobavitelja je brezplačna. 

Did this information help you?
Thumbs up Yes
Thumbs down No

Postopek zamenjave dobavitelja je zelo enostaven 

1. Izpolnite spletni obrazec za zamenjavo dobavitelja v celoti sami ali v drugem koraku spletnega obrazca naložite sliko/pdf zadnjega računa za zemeljski plin, na podlagi katerega vam bomo pripravili pogodbeno dokumentacijo.

2. Pri elektronski sklenitvi pogodbe boste na vaš elektronski naslov prejeli celotno pogodbeno dokumentacijo in jo le z enim klikom elektronsko podpisali.

3. Pri sklenitvi pogodbe v fizični obliki boste celotno dokumentacijo prejeli na vaš stalni naslov. Dokumentaciji bo priložena tudi kuverta z že plačano poštnino, v kateri nam vrnete podpisan izvod pogodbe.

4. Vse drugo bomo za vas uredili mi.

Did this information help you?
Thumbs up Yes
Thumbs down No

Plinomer ima samo eno številčnico, na kateri je prikazana poraba zemeljskega plina v kubičnih metrih (oznaka m3). Na številčnici je prikazan niz 8 številk, pri čemer so zadnja 3 števila decimalke. Pri popisu števčnega stanja je treba popisati le številke do decimalne vejice.  

Did this information help you?
Thumbs up Yes
Thumbs down No

Račun za zemeljski plin bo izstavljen po ocenjeni porabi (pavšalu), pri naslednjem sporočenem števčnem stanju pa bo narejen poračun. Priporočamo vam, da si na portalu Moj GEN-I aktivirate prejemanje SMS opomnika za oddajo števčnega stanja, ki vas vsak mesec pravočasno spomni na rok za oddajo.  

Did this information help you?
Thumbs up Yes
Thumbs down No

Zamenjava dobavitelja je urejena s prvim dnem naslednjega meseca, običajno v nekaj dneh, najkasneje pa v 21 dneh od poslane vloge operaterju distribucijskega sistema.  

Did this information help you?
Thumbs up Yes
Thumbs down No

Odčitavanje števca bo potekalo tako kot pred zamenjavo, za to namreč skrbi operater distribucijskega sistema, ki se z zamenjavo dobavitelja ne spreminja.  

Did this information help you?
Thumbs up Yes
Thumbs down No
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll