Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Avgustovski računi za poplavljena območja

16. 10. 2023

Na prvotno izdanem računu za avgust, ki so ga prejeli odjemalci, ki so v poplavah utrpeli škodo, še ni bilo mogoče upoštevati znižane cene električne energije. Odjemalce, za katere smo s strani SODO prejeli potrditev, da so utrpeli škodo, obveščamo, da so upravičeni do znižane cene električne energije, zato je prvotni račun za avgust storniran. Poslali smo nov račun za dobavo električne energije v avgustu, kjer je upoštevan ustrezni cenik.

Kako ravnati, če je bil račun za avgust že poravnan?

Če je bil prvotno izdani račun za avgust že poravnan, je nastal dobropis, ki smo ga upoštevali na novem avgustovskem računu. Če znesek dobropisa presega višino zneska avgustovskega računa po znižanih cenah, bomo razliko dobropisa vse do porabe upoštevali na naslednjih izdanih računih.

Kako ravnati, če prvotni račun za avgust še ni poravnan?

Če prvotno izdani račun za avgust še ni poravnan, ga tudi ni potrebno poravnati. Odjemalcem sporočamo, da poravnajo le račun, ki so ga prejeli po 13. 10. 2023.

Kako ravnati v prihodnje?

Do konca leta 2023 bomo odjemalcem, ki so v poplavah utrpeli škodo, porabljeno električno energijo obračunavali po znižani ceni in na ta način olajšali plačilo električne energije. Skupaj stremimo k lažjemu okrevanju po katastrofalni naravni ujmi in vse odjemalce, ki so bili prizadeti v poplavah, podpiramo v teh zahtevnih trenutkih.

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll