Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Cene elektrike in zemeljskega plina za naše gospodinjske odjemalce ostajajo enake

21. 10. 2021

Gospodinjstva, ki jim GEN-I dobavlja električno energijo ali zemeljski plin, so lahko brez skrbi. Kljub ekstremni rasti cen energentov na mednarodnih trgih jim pri nas ne bomo zvišali cen najmanj do poletja 2022. 

V GEN-I zadnjih 5 let pospešeno vlagamo v digitalizacijo poslovanja in zeleno preobrazbo. Prav napredna analitika in digitalni procesi nam omogočajo učinkovito obvladovanje tržnih tveganj in izjemno uspešne nabavne strategije, s katerimi smo uspeli tudi v času energetske krize za svoje gospodinjske odjemalce ohraniti nespremenjene cene. 

Skrb za odjemalce in konkurenčne cene elektrike sta naši primarni vodili že od vstopa na trg električne energije. V družbi že več kot sedem let nismo zvišali cen tarif električne energije rednega cenika za gospodinjske odjemalce. Poslovne uspehe, ki jih dosegamo z uspešnim trgovanjem, tudi tokrat, v času energetske krize, delimo s svojimi zvestimi odjemalci. 

Kot največji dobavitelj električne energije in pionir zelene preobrazbe se zavedamo svoje odgovornosti do družbe. Zato razvijamo projekte in storitve, s katerimi si lahko naši odjemalci zagotovijo dolgoročne prihranke in hkrati varujejo okolje. Gospodinjstvom in podjetjem že več let ponujamo sončne elektrarne za individualno samooskrbo. Na strehah slovenskih hiš stoji že 3000 sončnih elektrarn GEN-I Sonce. Sedaj pa smo razvili novo storitev, ki bo trajno nizke cene omogočila tudi tistim gospodinjstvom, ki nimajo pogojev za sončno elektrarno na lastni strehi.  

 Predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob 

»Odprli smo vrata Sončne skupnosti GEN-I, ki bo postala največja samooskrbna skupnost v državi. Odjemalce širom Slovenije bomo povezali s skupnostnimi sončnimi elektrarnami in na ta način omogočili samooskrbo z elektriko tudi tistim gospodinjstvom, ki ne morejo postaviti lastne sončne elektrarne,« je v predstavitvi načrtov družbe GEN-I za zagotavljanje stabilnih stroškov za energijo poudaril predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob. 

V skupini GEN-I bomo že v naslednjem letu po celotni Sloveniji z lastnimi sredstvi zgradila sončne elektrarne s skupno močjo 10 megavatov, v treh letih pa načrtujemo izgradnjo za kar 100 megavatov sončnih elektrarn. Posamezne panele na teh elektrarnah bo lahko najelo vsako gospodinjstvo v Sloveniji, ki se bo odločilo vključiti v Sončno skupnost GEN-I. S tem si bo lahko zagotovilo zeleno elektriko ob nizkih in predvidljivih stroških za več let naprej. Načrtujemo, da bomo na ta način v prihodnjih treh letih omogočili samooskrbo z elektriko kar 25.000 slovenskim gospodinjstvom.  

 

Kaj je Sončna skupnost GEN-I  

S Sončno skupnostjo GEN-I bodo gospodinjski odjemalci postali neodvisni od nihanj cen energije na mednarodnih trgih, saj bodo svojo porabo povezali s proizvodnjo elektrike iz skupnostnih sončnih elektrarn. Z najemom sončnih panelov bodo lahko odjemalci postali v celoti samooskrbni. Tako si bodo znižali strošek elektrike za od 60 do 75 odstotkov. Skupaj s stroškom najema panela pa bo njihov račun za oskrbo z električno energijo tudi do 10 odstotkov nižji, kot ga plačujejo sedaj. 

Več o Sončni skupnosti GEN-I si lahko preberete tukaj. 

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll